Інформаційна довідка

про діяльність Центру надання соціальних послуг

Лохвицької міської ради

Центр надання соціальних послуг Лохвицької міської ради, вул. Перемоги, б. 16, Миргородський р-н., Полтавська обл., 37200, tercenter1616@ukr.net, (05356) 3 11 40, 3 45 09.

Графік роботи:  з 08.00 до 17.15 (понеділок - четвер),  з 08.00 до 16.00 (п’ятниця), обідня перерва з 12.00 до 13.00.

ЖДАН Світлана Олександрівна – директор Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради, (05356) 3 11 40.

 

Основними завданнями Центру є:

 • проведення соціально – профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;
 • надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого рішенням 7 сесії 8 скликання Лохвицької міської ради від 18 лютого 2021 року № 13, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Установа відповідно до визначених Положенням про Центр надання соціальних послуг Лохвицької міської ради завдань:

 • виявляє осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і веде облік таких осіб/сімей;
 • проводить оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;
 • надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;
 • надає допомогу особам/сім'ям  у розв’язанні їхніх соціально-побутових проблем;
 • забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням виконавчого органу місцевого самоврядування;
 • забезпечує соціальне  супроводження прийомних сімей і  дитячих будинків сімейного типу;
 • внесення відомостей про отримувачів соціальних послуг до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;
 • складає план реабілітації;
 • проводить  моніторинг та оцінювання якості наданих Центром соціальних послуг;
 • взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами-підприємцями, які в межах компетенції на території Лохвицької територіальної громади надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та/або здійснюють їх захист;
 • створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;
 • інформує населення та отримувачів соціальних послуг про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, умови та порядок їх отримання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров'я;
 • інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки – вихователі, патронатні вихователі;
 • бере участь у визначенні потреб населення у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення Лохвицької територіальної громади у соціальних послугах;
 • підготовка статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає Відділу соціального захисту виконавчого комітету Лохвицької міської ради;
 • забезпечення захисту персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Центр надання соціальних послуг Лохвицької міської ради складається з:

 • відділення соціальної роботи;
 • відділення соціальних послуг за місцем проживання;
 • відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування;
 • відділення з надання натуральної допомоги.

Центр надання соціальних послуг Лохвицької міської ради надає такі соціальні послуги:

 • догляд вдома;
 • паліативний догляд;
 • денний догляд;
 • натуральна допомога;
 • пункт прокату технічних засобів реабілітації;
 • соціальна адаптація;
 • консультування;
 • представництво інтересів;
 • соціальна профілактика;
 • інформування;
 • посередництво;
 • соціальний супровід;
 • кризове та екстренне втручання;
 • соціальна інтеграція та реінтеграція;
 • фізичний супровід;
 • транспортні послуги.

Для отримання соціальних послуг особою (або її законним представником), зазначеною у Переліку, подається письмова заява також може подаватися звернення, повідомлення інших осіб в інтересах осіб/сімей, які потребують соціальних послуг до Відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Лохвицької міської ради (далі – Відділ) або до старостинського округу за місцем проживання/перебування, які в триденний строк після її надходження надсилають запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання/перебування особи/сім'ї для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу селищної ради або старостинського округу за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до Лохвицької ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, зазначених в Переліку, які подали письмову заяву до Відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Лохвицької міської ради, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа Відділу в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

У п’ятиденний строк, після надходження запиту, відповідні суб’єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) Відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Лохвицької міської ради.

Протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник проводить оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах шляхом аналізу документів, фактів та інформації зібраних  під час спілкування з особою/сім'єю та їхнім найближчим оточенням.

На отримання соціальних послуг в Центрі мають право:

 • особи/сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах:
 • громадяни похилого віку;
 • особи/діти з інвалідністю;
 • особи з частковою або повною втратою рухової активності, (пам'яті);
 • невиліковно хворі та особи, що потребують тривалого лікування;
 • особи з психічними та поведінковими розладами, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин;
 • бездомні особи;
 • безробітні особи (зареєстровані в Лохвицькому управлінні Миргородської філії Полтавського обласного центру зайнятості як такі, що шукають роботу);
 • малозабезпечені особи;
 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років;
 • сім’ї опікунів, піклувальників;
 • прийомні сім’ї;
 • дитячі будинки сімейного типу;
 • сім’ї патронатних вихователів;
 • особи, які постраждали від торгівлі людьми;
 • особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;
 • особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, терористичним актом;
 • особи/сім’ї внутрішньо переміщених осіб;
 • учасники антитерористичної операції (ООС);
 • члени сім'ї загиблого учасника антитерористичної операції (ООС).