Контактна інформація

Посада

Прізвище, ім’я по-батькові

Телефон службовий

Електронна адреса

Начальник відділу

Абдулкадиров Рагім Абдулкадирович

(05356) 3-29-75   

arh@lmr.gov.ua

Провідний спеціаліст

Степура Наталія Володимирівна

Провідний спеціаліст

Редька Наталія Григорівна

Провідний спеціаліст

Дейнека Марія Іванівна

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Лохвицької міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Лохвицької міської ради (далі - Відділ) утворюється Лохвицькою міською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства на території Лохвицької об’єднаної територіальної громади.

1.2. Відділ є спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури, що утворюється відповідно до ст. 51 та ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 13 Закону України «Про архітектурну діяльність», ст. 12 та ст. 14 Закону України «Про основи містобудування» та ст. 6 ч.2 Закону України «Про охорону культурної спадщини», і в своїй діяльності підзвітний та підконтрольний міській раді та її виконавчому комітету, підпорядковується міському голові та заступникам міського голови.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, постановами, розпорядженнями, методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами профільного міністерства, рішеннями Лохвицької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядчими актами міського голови та цим Положенням.

1.4. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальну чисельність, фонд оплати праці працівників та структуру Відділу затверджує сесія міської ради.

1.5. Відділ не має статусу юридичної особи та має бланк і печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

2. Завдання Відділу

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та охорони пам’яток архітектури в населених пунктах, розташованих на території Лохвицької об’єднаної територіальної громади (далі - населені пункти Лохвицької ОТГ).

2.2. Аналіз стану містобудування на території населених пунктів Лохвицької ОТГ, організація розроблення, погодження, та затвердження містобудівної документації.

2.3. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів Лохвицької ОТГ, поліпшення їх архітектурного вигляду.

2.4. Забезпечення в установленому законом порядку державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудування, архітектури та охорони культурної спадщини, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації під час планування та забудови територій.

2.5. Організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури, містобудування, об’єктів історичної забудови з та збереження традиційного характеру історико - архітектурного середовища населених пунктів Лохвицької ОТГ.

2.6. Забезпечення в установленому законом порядку урахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові територій населених пунктів Лохвицької ОТГ.

2.7. Координування роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства по наданню послуг

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.7. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, подає до міської ради пропозиції з цих питань.

2.8. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією Лохвицької об’єднаної територіальної громади, вносить пропозиції міській раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації.

2.9. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до міської ради висновки з цих питань.

2.10. Розробляє та подає до міської ради пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження.

2.11. Координує та контролює на території об’єднаної територіальної громади виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.

2.12. Організовує в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань.

2.13. Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

2.14. Надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту у порядку, визначеному законодавством України.

2.15. Веде реєстр містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва.

2.16. Регулювання діяльності щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території об’єднаної територіальної громади в установленому законодавством порядку.

2.17. Надає забудовникам визначену законодавством документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель на території  ради, погоджує в межах своїх повноважень проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель.

2.18. Розглядає заяви від фізичних та юридичних осіб щодо присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомого майна та готує проекти рішень виконавчого комітету про присвоєння поштових адрес.

2.19. Готує проекти договорів про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів об’єднаної територіальної громади, які укладаються між виконавчим комітетом міської ради та замовниками (забудовниками).

2.20. Розглядає заяви про наміри замовників щодо місця розташування  відкритих майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території населених пунктів Лохвицької ОТГ.

2.21. Готує проекти рішень Лохвицької міської ради та виконавчого комітету, що стосуються діяльності Відділу.

2.22. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

2.23. Організовує роботу архітектурно-містобудівної ради, що утворюється при Відділі для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування.

2.24. Організовує створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

2.25. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.

2.26. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку об’єднаної територіальної громади, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення в порядку, встановленому законодавством України.

2.27. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.

2.28. Бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою).

2.29. Розробляє проекти комплексних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

2.30. Подає на затвердження схеми санітарного очищення населених пунктів.

2.31. Координує роботу, пов’язану з наданням населенню на території міської ради житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

2.32. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності.

2.33. Розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання та енергозбереження. Бере участь у розробленні і реалізації державних і регіональних програм у цій сфері.

2.34. Здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

2.35. Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період та організовує контроль за здійсненням таких заходів.

2.36. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

 

3. Права Відділу

Відділ має право:

3.1. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції, представляти міську раду з цих питань в органах державної влади, на підприємствах, установах чи організаціях.

3.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

3.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.4. Подавати виконавчому комітету та відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних, інженерно-геологічних та будівельних робіт, які виконуються з порушенням законодавства у сфері містобудування, архітектури та охорони культурної спадщини, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених проектних рішень, містобудівної документації.

3.5. Популяризувати справу містобудування, архітектури та охорони культурної спадщини в об’єднаній територіальній громаді через засоби масової інформації, іншими засобами.

3.6. Порушувати перед відповідними державними органами питання про притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, підприємств і організацій, винних в самовільному будівництві та порушенні діючого законодавства в галузі архітектури, будівництва, містобудування та охорони культурної спадщини.

3.7. Вносити міському голові, виконкому, міській раді пропозиції по  покращенню роботи комунальних підприємств, вирішенню питань водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод, збирання, транспортування та знешкодженню побутових відходів, розробці схеми санітарної очистки міста.

3.8. Вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти міської інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей.

3.9. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

3.10. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Лохвицької міської ради з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

4. Керівництво Відділом

4.1. Керівником Відділу є начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

Начальник Відділу відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором міста.

Начальник Відділу повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

У межах закону начальник Відділу може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;

4.2.2. Планує роботу Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, спрямовує їх роботу, надає допомогу у виконанні завдань і доручень, аналізує результати роботи Відділу, вживає заходи щодо підвищення її дієвості;

4.2.3. Забезпечує виконання поставлених перед Відділом завдань, планів роботи, доручень міського голови;

4.2.4. Забезпечує взаємодію Відділу з іншими органами міської ради;

4.2.5. Ініціює залучення спеціалістів інших виконавчих органів Лохвицької міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, інших підприємств, установ та організацій, а також об'єднань громадян, представників інститутів громадянського суспільства (за відповідним погодженням) з питань, що пов'язані з виконанням Відділом покладених на нього завдань та функцій;

4.2.6. Бере участь у засіданнях сесій Лохвицької міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах з питань, віднесених до компетенції Відділу;

4.2.7. Забезпечує дотримання спеціалістами Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

4.2.8. Затверджує функціональні обов`язки посадових осіб Відділу;

4.2.9. Видає у  межах  своєї  компетенції  накази організаційно-розпорядчого характеру,   організовує   і контролює їх виконання;

4.2.10. При вирішені питань нормативно-правового характеру – готує проекти розпоряджень голови міської ради;

4.2.11. Здійснює інші повноваження, покладені на нього згідно з чинним законодавством України.

4.3. Для розгляду містобудівної та проектно-кошторисної документації, наукових рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення містобудівної діяльності та вирішення інших питань при Відділі може створюватися архітектурно-містобудівна рада. Склад архітектурно-містобудівної ради визначається керівником Відділу, а положення про неї затверджується рішенням виконавчого комітету Лохвицької міської ради.

 

5. Заключні положення

5.1. Міська рада створює умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів.

5.2. Відділ ліквідовується та реорганізується рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства.

5.3. Забороняється покладання на Відділ обов’язків не передбачених даним положенням.

 

Секретар міської ради                                                                     Т.В. Даценко

Гід державних послуг. Банер