Про державний насіннєвий контроль

  • 2905

Фото без описуНасіннєвий контроль був завжди важливою складовою системи сортового насінництва. Офіційно насіннєвий контроль – це система заходів контролю за якістю насіння сільськогоспо-дарських культур. Завдання насінництва полягає не тільки в розмноженні сортового насіння, а й у збереженні його високих сортових і посівних якостей. Тому в процесі розмноження насіння здійснюється постійний насіннєвий контроль. А саме    система заходів контролю за якістю насіння сільськогосподарських культур. Основні завдання насіннєвого контролю постійно вдосконалю-ються. За своїми сортовими і посівними якостями насіння повинно відповідати вимогам держав-них стандартів. Безпосереднє завдання насіннєвого контролю полягає в перевірці сортових і по-сівних якостей насіннєвого матеріалу (сортової чистоти, схожості, енергії проростання, засміченості різними до-мішками, вологості, маси 1000 зерен, зараженості  його хворобами і заселеності шкід-никами сільськогосподарських культур). 

Державний нагляд ( контроль) здійснює в межах своїх повноважень відділ контролю в сфері насінництва та розсадництві Управління фітосанітарної безпеки  Головного управління Держ-продспоживслужби в Полтавській області  й полягає у виявленні та запобіганні порушень вимог за-конодавства у сфері насінництва та розсадництва;  вимог, передбачених статтею 13 Закону України  «Про насіння і садивний матеріал», який розроблений та доповнений поправками з урахуванням міжнародних стандартів аналізу насіння, прийнятих на Конгресі Міжнародної асоціації з насіннє-вого контролю (ISTA), згідно якого  суб’єкти насінництва та розсадництва зобов’язані:

 – додержуватися технологічних і методичних вимог у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння і садивного матеріалу;

 –  вести щодо кожного сорту насінницьку документацію за встановленими формами і зберігати її протягом трьох років;

– здійснювати внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу;

–   у разі створення базових маточних насаджень формувати їх вихідним садивним матеріалом багаторічних рослин, отриманих від базових розсадників.

Згідно розроблених  нових критеріїв,  за якими оцінюються ступені ризику  від провадження господарської діяльності , де визначається періодичність планових  заходів державного нагляду (контролю),  суб’єкти насінництва та розсадництва та інші субєкти господарювання   підлягають  проведенню заходів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва і зобов’язані сприяти посадовим особам, які здійснюють державний нагляд (контроль)  у сфері насінництва та розсадництва, у виконанні їхніх повноважень.

За таких єдиних критеріїв   можливо чітко врегулювати кількість та частоту здійснення перевірок та коло суб’єктів господарювання, які відносяться до високого, середнього та незнач-ного ступенів ризику у відповідній сфері.

Для забезпечення здорової конкуренції на насіннєвому ринку проблема виробництва високоякісного насіння та садивного матеріалу , а також його реалізації стає ще гострішою, а контроль (нагляд) за його якістю залишається актуальним.

Отже, дотримання вимог закону України «Про насіння і садивний матеріал»  в частині насіннєвого контролю забезпечить суб’єкт насінництва та розсадництва в розмноженні якісного насіння та садивного  матеріалу , а також  у збереженні його високих сортових і посівних якостей і збільшенні урожайності цього ж таки  насіння та садивного матеріалу.

Головний спеціаліст відділу контролю

у сфері насінництва та розсадництва

ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області                                                                                          

В.І.Залізняк