ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 • 1605

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОМТРАНСОІЛ", код ЄДРПОУ 37430787
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання

ПП "РОМТРАНСОІЛ", юридична адреса: 42001, Сумська обл., місто Ромни, вулиця Горького, будинок 57, фактична адреса: Полтавська обл., Лохвицький район, м. Лохвиця, вул. Шевченка, 141, контактний номер телефону: (05448) 3-23-59, директор – Мурка Дмитро Віталійович.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

Проектними рішеннями передбачається реконструкція адміністративної будівлі та переробного цеху під комплексну автозаправну станцію моторних палив з сервісом (АЗС-К) за адресою: Полтавська обл., Лохвицький район, м. Лохвиця, вул. Шевченка, 141.

На проектованому АЗС-К передбачається здійснювати: прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту (бензину А-92, дизельного пального, скраплених вуглеводних газів (суміші пропан-бутану (СВГ)); зарядку електромобілів;  мийку автотранспорту; сервісне обслуговування водіїв та пасажирів в магазині супутніх товарів.

Режим роботи АЗС-К – цілодобовий. Режим роботи автомийки 8 годин.  Термін експлуатації будинку АЗС-К з пунктом сервісного обслуговування – 40 років. Термін експлуатації резервуарів – 20 років. Кількість обслуговуючого персоналу – 3 людини в максимальну зміну.  Запланований рік введення в експлуатацію – 2021 р.

 

Технічна альтернатива 1.

Планованою діяльністю передбачається улаштування багатопаливної автозаправної станції для зберігання і видачі дизельного пального, бензину А-92  та скрапленого вуглеводневого газу (суміш пропан-бутану) потужністю 100 заправок на добу. Потужність автомийки – 3 машини/зміну.

До складу АЗС-К входять: підземний сталевий горизонтальний циліндричний резервуар  40м³ (20м3+20м3) для зберігання бензину А-92 та дизельного палива, один підземний сталевий резервуар СВГ 20м³,  аварійний підземний резервуар ємністю 5м3, двостороння паливно-роздавальна колонка з навісом з трьома заправними шлангами з кожної сторони (по 2 на кожний вид пального), майданчик зливу з автоцистерн, зарядний комплекс для електромобілів, автомийка, локальні очисні споруди з сепаратором нафтопродуктів, операторська з адміністративними  приміщеннями, магазином, топкова з газовим котлом.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою №2 може бути будівництво АЗС-К з надземними резервуарами зберігання СВГ. Однак, дана альтернатива недоцільна в зв’язку з неможливістю дотримання вимог  

щодо нормативних розривів між резервуарами та будівлями і спорудами АЗС-К.

Також, при надземному розташуванні резервуару СВГ можливий максимальний об’єм 10 м3, що в порівнянні з підземним резервуаром 20 м3, збільшить кількість разів доставки СВГ, що призведе до збільшення кількості викидів при зливно-наливних операціях та роботі автотранспорту.

Отже, технічна альтернатива №1 є оптимальним варіантом для роботи АЗС-К з підземним розміщенням резервуару СВГ, з урахуванням існуючих розмірів та конфігурації земельної ділянки.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Розміщення автозаправного комплексу передбачається на земельній ділянці з кадастровим номером 5322610100:50:007:0070, площею 0,44 га  за адресою: Полтавська обл., Лохвицький район, м. Лохвиця, вул. Шевченка, 141, на землях приватної власності. Цільове призначення: 12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу.

Відповідно до генерального плану м. Лохвиця та плану зонування м. Лохвиця, територія розташування земельної ділянки відноситься до зони КС-3 – розміщення об’єктів 4 класу санітарної класифікації (переважний вид використання території – розміщення обєктів транспортного господарства (автостоянки, гаражі, СТО, АЗС, АЗК, автобусні бази, тролейбусні та трамвайні депо, таксомоторні парки тощо).

На земельній ділянці є існуючи необхідні для функціонування об’єкту інженерні мережі та комунікації, зокрема мережі централізованого водопостачання, електропостачання, газопостачання. Безпосередньо уздовж земельної ділянки є автодорога. Для обраного варіанту територіальної альтернативи №1 мінімізовані витрати ресурсів (природних, енергетичних, трудових) для інженерного облаштування об’єкту, не потребує залучення додаткових земель під влаштування дорожньо-транспортної мережі.

Варіант розміщення за територіальною альтернативою №1 обраний в якості основного варіанту. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальні альтернативи розміщення планованої діяльності є малоперспективними в порівнянні з альтернативою №1, оскільки розміщення автозаправного комплексу на обраній земельній ділянці відповідає її цільовому призначенню та вимогам протипожежних, санітарних та екологічних норм.

На земельній ділянці є існуючи необхідні для функціонування об’єкту інженерні мережі та комунікації.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Метою будівництва автозаправного комплексу є надання послуг по заправці якісним паливом, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні протипожежних, екологічних та санітарно-гігієнічних норм.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

На АЗС-К передбачено наступні технологічні операції: злив палива в резервуари резервуарного парку; зберігання палива; видача палива в транспортні засоби через паливо-роздавальні колонки.

Доставка палива на АЗС здійснюється автоцистернами. Для зберігання бензину А-92 та дизельного палива - підземний сталевий горизонтальний циліндричний резервуар  40м³ (20м3+20м3). Для зберігання СВГ - один підземний сталевий резервуар 20м³.

Злив нафтопродуктів з автоцистерни до секцій резервуару автозаправного острівця здійснюється герметично  в зливний колодязь, через зливний пристрій. До складу зливного пристрою рідких нафтопродуктів входить комплект обладнання, який складається із зливної муфти, адаптера, фільтру та вогневого запобіжника, який з’єднаний із зливною трубою, яка входить до резервуару та клапану переповнення. При зливі нафтопродуктів об’єм пароповітряної суміші, який витісняється із резервуару, повертається через трубопровід, швидкознімну муфту і гнучкий спеціальний шланг в герметичну горловину АЦ.

Подача палива з відсіків резервуару поводиться зануреними насосами. Для відводу парів нафтопродуктів під час відпуску палива проектом передбачено прокладання трубопроводу рекуперації парів від колонки. Кожна секція резервуару оснащена зачисним пристроєм через який проводиться зачистка резервуару.

Регулювання тиску парів нафтопродуктів в горизонтальних резервуарах в процесі закачування або викачування нафтопродуктів, а також при коливанні температури виконується дихальними клапанами.

В якості обладнання для заправки автомобілів скрапленим вуглеводневим газом (СВГ) передбачається застосування заправника газу заводського виготовлення у складі: резервуар підземний для пропан-бутану, технологічні трубопроводи високого тиску, запобіжна та регулююча арматура.

Для заправлення  автомобілів паливом застосовується двостороння паливно-роздавальна колонка з трьома заправними шлангами з кожної сторони: для бензину А-92 (2 шт.), дизель (2 шт.),  скраплений  вуглеводневий газ (2 шт.). Продуктивність колонки по бензину та дизельному паливу 45 л/хв., по СВГ – 50 л/хв.

Для видалення аварійних проливів нафтопродуктів від майданчика проектом передбачається відведення їх до резервуару ємкістю  5 м3.

Для очищення зливових стоків передбачається установка сепаратора нафтопродуктів.

В складі будівлі операторної передбачено приміщення мийки автомобілів. Мийка автомобіля здійснюється з шланга з пістолетом, в який вода подається з мийної установки високого тиску .

З метою економії свіжої води передбачена система оборотного водопостачання. Після очищення на локальних очисних спорудах с сепаратором нафтопродуктів, вода повторно використовується для миття автомобілів. Добова  витрата води на мийку автомобілів – 0,6 м3 / добу.

На АЗС передбачається встановлення зарядного комплексу для електромобілів.

Середня пропускна спроможність АЗС-К на добу: дизпаливо – 30 авт., бензин – 40 авт., СВГ – 30 авт. Річний обсяг палива, що відпускається споживачам: бензин – 1030 м3, дизпаливо – 800 м3, скраплений вуглеводневий газ – 550 м3. Потужність автомийки – 3 машини/зміну.

Для опалення приміщення операторської передбачена топкова з газовим котлом WOLF CGB-50 (49,9 кВт). Річна витрата природного газу 21 тис. м3/рік.

Водопостачання здійснюється від централізованого водопроводу. Водовідведення побутових та очищених на локальних очисних спорудах стоків в септик з подальшим вивезенням спеціалізованим підприємством до очисних споруд.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні обмеження встановлюються згідно нормативам діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища. Санітарно-епідеміологічні обмеження – за нормативами гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу.

Згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів», затвердженими наказом МОЗ Украйни від 19.06.1996 р. № 173, нормативна санітарно-захисна зона для багатопаливної АЗС не встановлена.  Відповідно до п.5.32 ДСП 173-96 для АЗС з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива відстань до громадських, житлових будинків та споруд становить не менш ніж 50 м. Відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання» нормативна відстань від підземних резервуарів СГЗ місткістю до 100 м3 до громадських, житлових будинків та споруд становить не менш ніж 50 м. 50-метрова СЗЗ для територіальної альтернативи №1 витримана.

При прийнятті технологічних рішень щодо розміщення автозаправного комплексу враховані протипожежні та містобудівні обмеження відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності. Основні обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання земель.

Об’єкт проектування знаходиться за межами зон охорони пам’яток культурної спадщини, меж історичних ареалів, зон регулювання забудови, зон охоронюваного ландшафту, зон охорони археологічного культурного шару, охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду, прибережних смуг, та інших зон.

Обмеження планованої діяльності:

Під час будівництва:

 1. Дотримання розміру СЗЗ – 50 м;
 2. Проводити діяльність в межах відведеної земельної ділянки площею 0,44 га;
 3. Дотримання нормативів знімання насипного та грунтово-рослинного шару грунту при проведенні земельних робіт, окреме його складування та повернення при плануванні території, що забезпечує його максимальне збереження.
 4. Дотримання нормативів викидів в атмосферу та акустичного забруднення під час будівельних та монтажних робіт.
 5. Дотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Під час експлуатації:

 1. Дотримання розміру СЗЗ – 50 м;
 2. Проводити діяльність в межах відведеної земельної ділянки площею 0,44 га;
 3. Дотримання прийнятих проектом заходів щодо очищення поверхневого стоку та господарсько-побутового стоку. Своєчасне очищення сепаратора нафтопродуктів та септиків та передача відходів для утилізації спеціалізованим підприємствам.   
 4. Дотримання чинних санітарних нормативів щодо поводження з відходами (зберігання та передача на захоронення або утилізацію спеціалізованим підприємствам). Своєчасна подача звітів та отримання дозволів передбачених законодавством.  
 5. Своєчасне отримання дозволу на викиди в атмосферу від стаціонарних джерел. Дотримання дозволених обсягів викидів відповідно до дозволу а викиди.
 6. Дотримання нормативів акустичного забруднення.
 7.  Безпечна експлуатація відповідно до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів.
 8. Створення та дотримання відповідної структури керування об’єктом, кваліфікації обслуговуючого персоналу.
 9. Постійний контроль у процесі експлуатації за всією діяльністю по забезпеченню екологічних вимог.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності технічної альтернативи №2 співпадають з технічною альтернативою №1

щодо територіальної альтернативи 1

- дотримання розміру нормативної  санітарно-захисної зони;

- дотримання нормативних відстаней між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива №2 є малоперспективною.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації забезпечують раціональне використання ґрунту (зняття родючого шару та використання його для благоустрою), передбачені заходи протидії підтопленню (вертикальне планування території з відведенням поверхневих вод), просіданню (влаштування під спорудами екранів із ущільненого грунту, ущільнення зворотної засипки пазух котлованів та траншей), активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи (розміщення газонів та зелених насаджень із наданням необхідних ухилів для забезпечення стікання води).

щодо технічної альтернативи 2

Співпадає з технічною альтернативою №1

щодо територіальної альтернативи 1

- інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на майданчику будівництва;

- організація відведення поверхневого стоку;

- знімання насипного та грунтово-рослинного шару грунту при проведенні земельних робіт, окреме його складування та повернення при плануванні території, що забезпечує його максимальне збереження.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива №2 є малоперспективною. На земельній ділянці територіальної альтернативи №1 є існуючи необхідні для функціонування об’єкту інженерні мережі та комунікації, зокрема мережі централізованого водопостачання, електропостачання, газопостачання. Безпосередньо уздовж земельної ділянки є автодорога.

Варіант розміщення за територіальною альтернативою №1 обраний в якості основного варіанту.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Види впливу на довкілля:

 • Клімат та мікроклімат – при будівництві та експлуатації відсутній;
 • Геологічне середовище – при будівництві та експлуатації відсутній;
 • Водне середовище – при будівництві та експлуатації відсутній;
 • Техногенне середовище – при будівництві та експлуатації відсутній;
 • Соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадські обговорення;
 • Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – при будівництві та експлуатації відсутній. Території ПЗФ у межах проммайданчика та його СЗЗ відсутні;
 • Ґрунти

 – при будівництві -  механічний вплив на ґрунти при проведенні земельних робіт. Передбачено зняття родючого шару ґрунту з подальшим його використанням для благоустрою.

– при експлуатації -  негативного впливу не очікується. Потенційними джерелами забруднення ґрунту є випадкові проливи пального. Для запобігання негативного впливу передбачається ряд заходів (аварійно-дренажна ємність для збору розлитого палива, тверде покриття майданчика АЗС-К, наявність очисних споруд дощового стоку, контроль рівня нафтопродуктів в резервуарах, закрита герметична система зливу нафтопродуктів в резервуари і подачі їх до заправних колонок, покриття трубопроводів і резервуарів ізоляцією посиленого типу та інш.). Зберігання та поводження з відходами згідно чинних санітарних норм. 

 • Повітряне середовище

 – при будівництві -  викиди від будівельних машин та механізмів, зварювальних робіт, фарбувальних робіт,  земляних робіт та пересипки матеріалів, та шум від будівельного майданчику. Забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферу: азоту діоксид, вуглецю оксид, сажа, ангідрид сірчистий, вуглеводні граничні С12-С19, пил, заліза оксид, манган та його сполуки, фториди і т.і.

– при експлуатації -  викиди від технологічного обладнання АЗС-К, топкової, автотранспорту. Проектовані джерела викидів: дихальні клапани резервуарів зберігання бензину та дизельного палива, резервуару аварійного зливу палива, запобіжні клапани резервуару зберігання СВГ, місце зливу бензину, дизельного палива та скрапленого вуглеводневого газу з автоцистерн в резервуари зберігання, заправні колонки, скидні клапани резервуару СВГ (залпові викиди під час ремонту та опосвідчення резервуару), автотранспорт, димова труба опалювального котла. Забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферу: азоту діоксид, вуглецю оксид, сажа, ангідрид сірчистий, вуглеводні граничні С12-С19, пропан, бутан, метан, гас, бензин, одорант СПМ і т.і.       

 • Відходи

 – при будівництві -  відходи 3-4 класів небезпеки (відходи будівельних матеріалів, огарки зварювальних електродів, тара та залишки ЛФМ, відходи будівельних бригад, забруднений ґрунт і т.і.). Передача спеціалізованим підприємствам для захоронення на полігоні ТПВ або утилізації.

– при експлуатації -  відходи 2-4 класів небезпеки (ТПВ, шлам та суміш мастильних речовин сепаратора нафтопродуктів, відходи септику, лампи світлодіодні і т.і.).  Суміш масел нафтових, вилучених із стічних вод, збирається у герметично зачинені пластмасові діжки. Шлам відстійника-бензоуловлювача вивозиться безпосередньо після очищення на утилізацію спеціалізованим підприємством. Комунальні відходи, сміття збираються у стандартні металеві контейнери та передаються для вивезення на полігон ТПВ.

щодо технічної альтернативи 2

Джерела та види можливих впливів на довкілля співпадають з технічною альтернативою №1, окрім збільшення впливу на повітряне середовище під час експлуатації (надземний варіант резервуару СВГ в теплу пору оку зазнає більшого впливу високих температур, а це призводить до збільшення викидів в атмосферу парів СВГ через запобіжні клапани в порівнянні з підземним розташуванням резервуару).

щодо територіальної альтернативи 1

Можливий вплив на довкілля в межах територіальної альтернативи №1 (виробничого майданчику та нормативної СЗЗ).

щодо територіальної альтернативи 2

Сфери, джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні територіальній альтернативі №1

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Проектований багатопаливний автозаправний комплекс належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3, п. 3, п.п. 4 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059VIII від 23 травня 2017 року (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема, планується провести дослідження із впливу планованого будівництва на повітря, ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району розміщення проектованого об’єкту.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”),

що надається

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації

(найменування уповноваженого органу)

 

Поштова адреса: 36000, м. Полтава, вул.. Зигіна, 1, e-mail: eco@adm-pl.gov.ua

(поштова адреса, електронна адреса)

 

тел. (0532) 56-95-08, контактна особа – Корнюшкіна Ірина Михайлівна

(номер телефону та контактна особа)