Соціальні послуги повинні бути доступними у кожній ОТГ

 • 943

Відповідно до рішення 6 сесії 8 скликання Лохвицької міської ради від 21 січня 2021 року № 78 послуги надаються Центром надання соціальних послуг Лохвицької міської ради за рахунок бюджетних коштів , незалежно від доходу , з 01 січня 2021 року по 30 червня 2021 року.

Відділення соціальної роботи ЦНСП ЛМР надає роз'яснення про перелік послуг, які можуть отримати громадяни Лохвицької та Сенчанської ОТГ.

1.Інформування

 • опис послуги: надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг
 • отримувачі: вразливі групи населення ; особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах
 • місце надання послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома / на вулиці); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет; за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

2. Консультування

 • опис послуги: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку
 • отримувачі: особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах
 • місце надання послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

3. Посередництво

 • опис послуги: допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв'язання конфлікту
 • отримувачі: особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах
 • місце надання послуги: в приміщенні надавача соціальної послуги; за місцем, визначеним посередником/медіатором і погодженим з усіма учасниками посередництва (медіації)

4. Представництво інтересів

 • опис послуги: ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням - нотаріально оформленим); допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації
 • отримувачі: особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах
 • місце надання послуги: в приміщенні надавача соціальної послуги; за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг (крім вулиці)

5. Соціальна профілактика

 • опис послуги: організація навчання та просвіти (лекції, бесіди, вистави, акції, створення та розповсюдження рекламно-інформаційних та просвітницьких матеріалів тощо); організація простору безпеки та розвитку; консультування; представництво інтересів; посередництво; інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки, інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, дітей з групи ризику та громадян похилого віку, дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення
 • отримувачі: вразливі групи населення; особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах
 • місце надання послуги: у приміщенні надавача соціальних послуг; за місцем перебування отримувача соціальних послуг; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці;
  через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

6. Соціальний супровід сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

 • опис послуги: консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка
 • отримувачі: сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах
 • місце надання послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);
  напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; за місцем перебування отримувача соціальних послуг; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг

7. Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

 • опис послуги: допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім'ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні / відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім'ї, у тому числі і до самостійного життя
 • отримувачі: сім'ї, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування
 • місце надання послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);
  напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; за місцем перебування отримувача соціальних послуг; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг

8. Екстрене (кризове) втручання

 • опис послуги: перша психологічна допомога; консультування; інформування; представництво інтересів; допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги, притулку тощо
 • отримувачі: особи, постраждалі від домашнього насильства; особи, постраждалі від торгівлі людьми;
  особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією
 • місце надання послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (в тому числі вдома); у приміщенні надавача соціальних послуг;
  за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці

9. Соціальна адаптація

 • опис послуги: навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги
 • отримувачі: особи похилого віку; діти та дорослі з інвалідністю, в тому числі з психічними та поведінковими порушеннями, моторними та комплексними порушеннями; особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах;
  учасники бойових дій; особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк
 • місце надання послуги: за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
  в приміщенні надавача соціальної послуги;
  на робочому місці

10. Соціальна інтеграція та реінтеграція

 • опис послуги: допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги; сприяння в отриманні послуги перекладу, вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв'язків із національно-культурними організаціями співвітчизників
 • отримувачі: внутрішньо переміщені особи; особи, постраждалі від торгівлі людьми; бездомні особи;
  біженці; шукачі притулку; національні меншини;
  діти та особи, які перебувають / перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах

місце надання послуги: в приміщенні надавача соціальної послуги; за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послугиФото без опису