До уваги пасічників!

  • 1236

Згідно ПОРЯДКУ реєстрації пасіки затвердженого наказом Мінекономіки № 338 - Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом в органах місцевого самоврядування.      

Для реєстрації пасіки необхідно після отримання ветеринарно-санітарного паспорта пасіки, який видається територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, звернутися з заявою до міської ради.

У заяві зазначаються:

  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи);
  • найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи - підприємця);
  • місцезнаходження (для юридичної особи), місце проживання (для фізичної особи - підприємця);
  • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця);
  • контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти).

У разі перевезення (кочівлі) пасіки на адміністративну територію іншого органу місцевого самоврядування власник пасіки або уповноважена ним особа інформує про це вказані органи самоврядування.