УВАГА! Конкурс на заміщення вакантної посади директора Лохвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

  • 1323

Відділ освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Лохвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Лохвицької міської ради Полтавської області

Найменування і місцезнаходження закладу освіти.

Лохвицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Лохвицької міської ради Полтавської області

(37200, Полтавська область, м.Лохвиця, вул. Українська, 43)

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу загальної середньої освіти, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду директора закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та /або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан  фізичного і психічного здоров’я, що  не перешкоджає виконанню професійних обов’язків (відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»), пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу освіти.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та/або копії):

кандидат подає такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором кандидата конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

-  довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

 

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.

Документи приймаються до відділу освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради за адресою:  м. Лохвиця, вул. Перемоги, 1

Останній день прийому документів – 22.05.2021.

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати  документи від кандидатів – провідний спеціаліст відділі освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради Панченко Олександр Васильович

(e-mail: osvita@lmr.gov.ua, тел.. 0950664933)

 

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

– не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

– подали не всі документи для участі в конкурсі;

– подали документи після завершення строку їх подання.

Дата і місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість.

Конкурсний відбір розпочнеться орієнтовно з 07.06.2021 в приміщенні Лохвицької міської ради (м. Лохвиця, вул. Перемоги, 1).

Конкурсний відбір складається з:

– перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування; 

– перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Тривалість конкурсного відбору – 1 день. Дата і час його проведення будуть повідомлені кандидатам додатково.

Питання для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти із Примірного переліку питань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654, зразок ситуаційного завдання, критерії оцінювання письмового тестування, ситуаційного завдання, презентації та співбесіди представлені в додатку.

Додаток Р. 33 Положення про конкурс директора ЗЗСО додаток