Сортова сертифікація насіння – важливий етап контролю в насінництві

  • 1486

Наближаються терміни проведення першого етапу польового оцінювання (апробації) – попереднє обстеження насіннєвих посівів польових культур, котрий є основним та невід’ємним заходом сортового контролю у насінництві.

Згідно статті 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом оцінювання, ділянкового та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним при його реєстрації.

Постановою  Кабінету міністрів України від  21 лютого 2017 р. № 97  затверджено Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал,що установлює процедуру проведення сертифікації насіння чи садивного матеріалу (комплексу заходів, спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу), видачі сертифікатів на насіння та  садивний матеріал та їх скасування..

Польовому оцінюванню підлягають насінницькі посіви сортів, гібридів та їх батьківських форм, занесених до Державного реєстру сортів рослин, призначених для поширення в Україні. Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом польового оцінювання, ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації.  

На сьогодні  здійснювати  таку діяльність має право    орган  з оцінки відповідності, а саме,

Державне підприємство "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції".  Аудитори із сертифікації цієї установи мають право на проведення польового оцінювання насінницьких посівів для отримання добазового, базового та сертифікованого насіння.

Крім того, сортові якості сертифікованого насіння , мають право визначати і незалежні експерти.

Для проведення польового оцінювання посіву або насадження суб’єкт насінництва та розсадництва   подає до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву або насадження заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу  не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин.

До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують право на використання сорту рослин; копії сертифікатів; схему розміщення поля посіву; для гібридів – інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

Орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів, не пізніше 10 робочих днів після отримання заявки приймає рішення щодо можливості виконання робіт із сертифікації і надає заявнику повідомлення, в якому   зазначаються аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) , який буде проводити польове оцінювання посівів, відбір проб, а також інші умови, що пов’язані з проведенням сертифікації.  

Польове оцінювання посівів проводиться у період вегетації рослин під час формування сортових якостей насіння у три етапи: попереднє обстеження; контроль запилення (кукурудза, сорго, соняшник та ріпак); остаточне оцінювання.

За результатами польового оцінювання аудитор із сертифікації   складає акт польового оцінювання у трьох примірниках. Це може бути   акт польового інспектування – якщо посів за всіма показниками визнано придатним на насінницькі цілі, або акт бракування посіву – якщо посів визнано непридатним   для використання урожаю з нього на насінницькі цілі і підлягає вибракуванню.

На підставі акту польового оцінювання орган із сертифікації або його підрозділ, до якого заявником подано заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, оформляє сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння чи садивного матеріалу, згідно з встановленою формою, видає його заявнику не пізніше 10 робочих днів після попередньої оплати за його видачу та вносить відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Спеціалісти відділу контролю в насінництві та розсадництві  Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області звертають увагу суб’єктів насінництва на необхідність дотримання вимог чинного законодавства у сфері насінництва та розсадництва і нагадують, що відповідно до статті 28 ЗУ «Про насіння і садивний матеріал» особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та росадництва, несуть відповідальність згідно із законом.    Додаткову інформацію можна отримати у  фахівців відділу   за телефоном  (05356) 3-30-25 та  електронною адресою:    lohv_nasinnya@ukr.net  .  

 

?             Головний спеціаліст відділу контролю

             у сфері насінництва та розсадництва

             ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській

             області                                                                                                          Залізняк В.І.Фото без опису