Інформація про прийняття рішення про приватизацію

  • 287

Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 15.07.2021 № 778 прийнято рішення про приватизацію окремого майна – будівлі і споруди колишньої виробничої бази сейсморозвідувальної партії №2, за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Сенча,  що знаходяться на балансі Полтавської експедиції по геофізичних дослідженнях у свердловинах державного геофізичного підприємства «Укргеофізика» (код за ЄДРПОУ 21044912), орган управління – Державна служба геології та надр України, шляхом продажу на аукціоні з умовами.Фото без опису