Капітальний ремонт будівлі Лохвицької загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №2 по вул. Шкільна, 10 в. м.Лохвиця Полтавської області

  • 220

1. Найменування: Відділ освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради

2. Місце знаходження: Україна, 37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Перемоги, 19

3. Код ЄДРПОУ: 41814742

4. Категорія предмета закупівлі: роботи

5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: капітальний ремонт будівлі Лохвицької загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №2 (термомодернізація фасаду з переобладнанням вхідних груп, влаштуванням пандусу та відмостки; заміна покрівлі з утепленням; заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по вул. Шкільна, 10 в. м.Лохвиця Полтавської області (45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

6. Дата оголошення: 02 серпня 2021 року

7. Процедура закупівлі: відкриті торги

8. Ідентифікатори в електронній системі публічних закупівель:

8.1. Ідентифікатор плану: UA-P-2021-08-02-011075-b

8.2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-02-010825-b

9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічним завданням. Зазначено в тендерній документації.

10. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам: ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво, ДСТУ-Н Б Д.1.1.-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва", ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 "Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт", ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 "Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва", ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 "Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва", ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві, перелік робіт та іншим нормативним документам, кошторисній документації відповідно до технічних вимог, зазначених в подальшому у тендерній документації. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником. Експертиза проектів будівництва проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку експертними організаціями незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, відомості про які внесені таким органом або на підставі делегованих повноважень саморегульованою організацією у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької діяльності (у разі її утворення) до переліку експертних організацій. Згідно п. 3.17 розділу 3 ДБН А.2.2-3-2014 проектна документації - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва. Згідно п. 5.1.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 кошторисна вартість будівництва, що визначається у складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення процедури закупівлі. При цьому, кошторисна вартість будівництва складається з будівельних робіт, вартості устаткування, що монтується чи не монтується, меблів, інвентарю та інших витрат. За результатом виконання та за результатом розгляду проектної документації, яка розроблена у відповідності до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до міцності надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, в тому числі щодо доступності осібз обмеженими можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної безпеки, техногенної безпеки, енергозбереження, охорони праці, кошторисної вартості затверджено (схвалена) в установленому порядку, в результаті чого було отримано позитивний експертний звіт №24/463-06/21/А від 24.06.2021р., виконаний ТОВ "Перша Приватна Експертиза". Розробленим проектом которисної документації, за яким отримано позитивний експертний звіт, за об'єктом та з урахуванням його технічного стану, визначено зокрема обсяг робіт, кількість та якість матеріалів, які мають використовуватись при виконання робіт за об'єктом "капітальний ремонт будівлі Лохвицької загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №2 (термомодернізація фасаду з переобладнанням вхідних груп, влаштуванням пандусу та відмостки; заміна покрівлі з утепленням; заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по вул. Шкільна, 10 в. м.Лохвиця Полтавської області". Виходячи із визначених у проектній документації технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі замовником у тендерній документації визначено технічні вимоги до предмета закупівлі, які визначають суть робіт, які мають бути виконані за результатом проведеної процедури закупівлі.

11. Строк надання послуг/виконання робіт: до 31 грудня 2024 року

12. Очікувана вартість предмета закупівлі: 20887353,00 грн. (з ПДВ)

13. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: згідно до вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та  наказу Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється згідно Зведеного кошторисного розрахунку, який є частиною проекту кошторисної документації за об'єктом будівництва, за результатом перевірки отримано позитивний експертний звіт №24/463-06/21/А від 24.06.2021р. З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівліпроведено розрахунок наступним чином у зведено кошторису розрахунку об’єкта будівництва завірений наказом відділу освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради  №27 – АГП від 05.07.2021 р. За формулою: разом – графа 12 – графа  10 * 1,2 = 20887,353 графи разом (18129,507) ми віднімаємо графу 12 (300,505) тобто вартість проектних робіт, вартість експертизи проектної документації, кошти на здійснення технічого нагляду за мінусом графи 10 (422,875) тобто кошти на утримання служби замовника (1%), кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%) додавши ставку податку на додану вартість у грошовому еквіваленті (помножити на 1,2). За результатом проведеного розрахунку визначено суму очікуваної вартості за вище визначеним предметом закупівлі.

14. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі" та відповідно до Програми «Комплексна програма розвитку освітньої галузі Лохвицької ОТГ на 2019-2021 роки та затвердження Програми та її заходів у новій редакції»,, затвердженої рішенням 4 сесії 8 скликання №34 від 24.12.2020 року Лохвицької міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету Лохвицької територіальної громади, на пудставі зведеного - кошторисного розрахунку по об'єкту будівництва за предметом "капітальний ремонт будівлі Лохвицької загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №2 (термомодернізація фасаду з переобладнанням вхідних груп, влаштуванням пандусу та відмостки; заміна покрівлі з утепленням; заміна зовнішніх мереж теплопостачання) по вул. Шкільна, 10 в. м.Лохвиця Полтавської області".