Державний контроль в насінництві та розсадництві, охороні прав на сорти рослин, ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях АПК.

  • 887

Високоякісне насіння і садивний матеріал мають особливе значення. Через насіння і садивний матеріал реалізуються новітні досягнення селекціонерів, утілені в нових сортах. А його якісний підбір до посіву чи посадки є запорукою високих врожаїв сільськогосподарських культур. Саме тому неможливо переоцінити роль державного нагляду (контролю) за виробництвом, реалізацією, використанням та іншим обігом насіння і садивного матеріалу, охороню прав на сорти рослин, як основи нових врожаїв та продовольчої безпеки України.

Водночас, особливої актуальності в нових умовах господарювання та розвитку сільського господарства набувають питання державного нагляду (контролю) ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу.  

Вказані напрямки державного нагляду (контролю) передбачають:

В сфері насінництва та розсадництва.

Дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва суб’єктами господарювання в тому числі суб’єктами насінництва та розсадництва;

забезпечення перевірки насіння на посівні та сортові якості з видачею відповідних документів, передбачених нормативно-правовими актами;

нагляд (контроль) за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу, поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей;

забезпечення сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, декоративних та лісових рослин у встановленому порядку;

видача підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, тощо.

В сфері охорони прав на сорти рослин.

Дотримання вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження садивного матеріалу сортів рослин;

нагляд (контроль) за збереженістю сортів рослин, реєстрацією ліцензійних договорів на їх використання та виплатою авторської винагороди;

нагляд (контроль) за веденням первинного насінництва власниками майнових прав інтелектуальної власності та підтримувачами сортів рослин;

дотримання особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, тощо;

В сфері ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу.

Нагляд (контроль) за ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу;

нагляд (контроль) за обсягом вироблених та/або реалізованих сортів сільськогосподарських рослин, створених на основі ГМО, тощо;

розгляд пропозицій, заяв, скарг, звернень підприємств, установ, організацій і громадян та вжиття відповідних заходів в межах компетенції.

Контролюючі функції у цих сферах покладено на Державну службу  України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, територіальним  органом якої в нашому регіоні  є Головне управління Держпродспоживстужби в  Полтавській області.  Державний нагляд (контроль) згідно річного плану перевірок здійснюють спеціалісти відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва.

Для забезпечення здорової конкуренції на насіннєвому ринку   державний контроль (нагляд)   у   насінництві та розсадництві, охороні прав на сорти рослин, ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу  і надалі  залишаєтиметься актуальним.

 

Головний спеціаліст відділу контролю

у сфері насінництва та розсадництва

ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській

області   В.І.ЗалізнякФото без опису