Формування та використання Державного резервного насіннєвого фонду України

  • 880

Державний резервний насіннєвий фонд  України  формується згідно «Порядку  формування, зберігання та використання державного резервного насіннєвого фонду» ,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України   27 червня 2003 р. № 977.  

Відповідно до Закону України «Про насіння  і садивний матеріал» Державний резервний насіннєвий фонд створюється в обсягах, затверджених Кабінетом Міністрів України, для забезпечення насінням і садивним матеріалом районів, що не виробляють власного насіння і садивного матеріалу або мають обмежені можливості для його виробництва, надання допомоги у разі знищення або пошкодження насінницьких посівів та насаджень внаслідок стихійного лиха, а також для забезпечення сортооновлення, сортозаміни та реалізації насіння і садивного матеріалу за міжнародними договорами України.

Обсяги формування Держрезервнасінфонду – це умовно державне замовлення на насіння і

визначаються вони щодо насіння сільськогосподарських рослин - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України;

 Загальний обсяг формування державного резервного насіннєвого фонду з урахуванням потреб виробництва щороку складає    не  менше 5 відсотків потреби країни в насінні та садивному матеріалі  .

  Заготівля насіння до резервного фонду та його зберігання забезпечуються за дорученням профільного міністерства,   визначеними ними на конкурсних засадах підприємствами і організаціями. Такі підприємства і організації укладають з визначеними на конкурсних засадах постачальниками, а також виробниками, занесеними до Державного реєстру виробників насіннєвого і садивного матеріалу, відповідні контракти про заготівлю до резервного фонду насіння сортів і гібридів, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Заготівля насіння до резервного фонду може здійснюватися також за рахунок імпорту насіння.

 Закупівля насіння проводиться на тендерній основі у тих сільгоспвиробників, які мають паспорт на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу та подають пакет документів, що підтверджує походження насіння, його сортові й посівні якості. Так унеможливлюється закупівля неякісного чи невідомого походження насіння. Закуплене для формування резервного фонду насіння зберігається або у насіннєвих господарствах-постачальниках насіння, або на сертифікованих зернових складах на підставі договорів зберігання.

Для    отримання    насіння    з    резервного    фонду сільськогосподарський  товаровиробник подає до Мінекономіки заяву .

        Відпуск насіння з резервного фонду здійснюється Державним резервним  насіннєвим  фондом  України    шляхом   продажу,   обміну   або   надання  позички  з  укладенням відповідних договорів із сільськогосподарськими товаровиробниками.

 Продаж   насіння   здійснюється  за  договірними  цінами,  що встановилися   на   внутрішньому  аграрному  ринку  на  відповідне продовольче  зерно з урахуванням сортової надбавки.

Відпуск насіння   у   позичку  здійснюється  з  відстроченням платежу до одного господарського року  за  умови  її  забезпечення заставою майна позичальника і страхування посівів.

  У  разі знищення або пошкодження посівів унаслідок стихійного лиха,   що   підтверджено   висновком   компетентних органів,    ДП   "Державний   резервний насіннєвий  фонд України" продовжує строк погашення заборгованості за  отримане  насіння  на  наступний  календарний рік з укладенням відповідної  угоди  із  забезпеченням  її виконання заставою майна боржника.  

        Державний  резервний насіннєвий фонд України веде реєстри закупівель   (поставок)   насіння  до  резервного  фонду,  у  яких зазначаються  номенклатура та вартість закупленого насіння, обсяги і дата його закупівель (поставок), найменування і місцезнаходження постачальників (виробників), інформація про надані послуги та інші відомості.  

Заготівля насіння і садивного матеріалу до державного резервного насіннєвого фонду здійснюється в порядку, встановленому законом, що визначає засади здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

Таким чином, держава забезпечує насінням і садивним матеріалом підприємства, що не виробляють власного насіння та садивного матеріалу   або мають обмежені можливості його виробництва і надає   допомогу юридичним та фізичним особам, зайнятим вирощуванням сільськогосподарської продукції;  та  у разі знищення чи пошкодження насінницьких посівів і насаджень внаслідок стихійного лиха .

 

Головний спеціаліст відділу контролю

у сфері насінництва та розсадництва

ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській

області                                                                                                            В.І.Залізняк