Реконструкція будівлі дитячого садка під цех по первинній обробці та переробці молока по вул. Шевченка , 42Б, в с. Васильки

  • 203

1. Найменування: Виконавчий комітет Лохвицької міської ради

2. Місце знаходження: Україна, 37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Перемоги, 19

3. Код ЄДРПОУ: 41812483

4. Категорія предмета закупівлі: роботи

5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Реконструкція будівлі дитячого садка під цех по первинній обробці та переробці молока по вул. Шевченка , 42Б, в с. Васильки Лохвицької територіальної громади Миргородського району Полтавської області з урахуванням ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» код за ДК 021:2015 «45000000-7»Будівельні роботи та поточний ремонт

 6. Дата оголошення: 23 червня 2021 року

7. Процедура закупівлі: відкриті торги

8. Ідентифікатори в електронній системі публічних закупівель:

8.1. Ідентифікатор плану: UA-P-2021-06-23-006824-c

8.2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-23-010440-c

9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічним завданням. Зазначено в тендерній документації.

10. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам: ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво, ДСТУ-Н Б Д.1.1.-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва", ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 "Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт", ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 "Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва", ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 "Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва", ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві, перелік робіт та іншим нормативним документам, кошторисній документації відповідно до технічних вимог, зазначених в подальшому у тендерній документації. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником. Експертиза проектів будівництва проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку експертними організаціями незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, відомості про які внесені таким органом або на підставі делегованих повноважень саморегульованою організацією у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької діяльності (у разі її утворення) до переліку експертних організацій. Згідно п. 3.17 розділу 3 ДБН А.2.2-3-2014 проектна документації - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва. Згідно п. 5.1.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 кошторисна вартість будівництва, що визначається у складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва. При цьому, кошторисна вартість будівництва складається з будівельних робіт, вартості устаткування, що монтується чи не монтується, меблів, інвентарю та інших витрат. За результатом виконання та за результатом розгляду проектної документації, яка розроблена у відповідності до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до міцності надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення,  санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної безпеки, техногенної безпеки, охорони праці, кошторисної вартості затверджено (схвалена) в установленому порядку, в результаті чого було отримано позитивний експертний звіт №29/34-03/21/А від 29.03.2021р., виконаний ТОВ "Перша Приватна Експертиза". Розробленим проектом кошторисної документації, за яким отримано позитивний експертний звіт, за об'єктом та з урахуванням його технічного стану, визначено зокрема обсяг робіт, кількість та якість матеріалів, які мають використовуватись при виконання робіт за об'єктом "«Реконструкція будівлі дитячого садка під цех по первинній обробці та переробці молока по вул. Шевченка , 42Б, в с. Васильки Лохвицької територіальної громади Миргородського району Полтавської області». Виходячи із визначених у проектній документації технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі замовником у тендерній документації визначено технічні вимоги до предмета закупівлі, які визначають суть робіт, які мають бути виконані за результатом проведеної процедури закупівлі.

11. Строк надання послуг/виконання робіт: до 31 грудня 2021 року

12. Очікувана вартість предмета закупівлі: 12438688,80 грн. (з ПДВ)

13. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: згідно до вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та  наказу Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється згідно Зведеного кошторисного розрахунку, який є частиною проекту кошторисної документації за об'єктом будівництва, за результатом перевірки отримано позитивний експертний звіт №29/34-03/21/А від 29.03.2021р. З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено розрахунок наступним чином у зведеному кошторису розрахунку об’єкта будівництва завірений рішенням виконавчого комітету Лохвицької міської ради Миргородського району Полтавської області  №132 від 18.05.2021 р. за формулою:

всього по зведеному кошторисному розрахунку (12824,908 – Податок на додану вартість (2137,485)=10687,423 тис. грн. ми віднімаємо «Разом по главі 10» (256,232) тобто утримання служби замовника, «Разом по главі 12» (65,617), тобто проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд 10687,423-256,232-65,617=10365,574 тис. грн., додавши ставку податку на додану вартість у грошовому еквіваленті (помножити на 1,2) 10365,574х1,2=12438,6888тис.грн. За результатом проведеного розрахунку визначено суму очікуваної вартості за вище визначеним предметом закупівлі 12438,6888 тис. грн.

14. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі" та відповідно до Програми підтримки створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на території Лохвицької міської ради на 2019- 2021 роки, затвердженої рішенням 26 сесії Лохвицької міської ради 7 скликання від 17 жовтня 2019 року № 3 «Про затвердження Програми підтримки створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на території Лохвицької міської ради на 2019- 2021 роки, на підставі зведеного - кошторисного розрахунку по об'єкту будівництва за предметом "Реконструкція будівлі дитячого садка під цех по первинній обробці та переробці молока по вул. Шевченка, 42Б, в с. Васильки Лохвицької територіальної громади Миргородського району Полтавської області", затвердженого рішенням виконавчого комітету Лохвицької міської ради від 18.05.2021 року №132. Фінансування з Державного фонду регіонального розвитку становить 9 000 тис. грн. відповідно до розпорядження КМУ №660-р від 16.06.2021 року «Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися в 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, в тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2021 року». Фінансування з місцевого бюджету становить 3438,68888 тис. грн. відповідно до рішень 8 сесії 8 скликання Лохвицької міської ради Миргородського району Полтавської області від 01.03.2021 року №9 «Про внесення змін до показників бюджету Лохвицької міської територіальної громади на 2021 рік 16524000000 (код бюджету)» та №8 «Про внесення змін до міських програм на 2021 рік».