ЗВІТ Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду у ві

 • 977

            Відповідно до п.8 ст.13 Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, «Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» від 01.06.2020 р. № 449, Державного стандарту  денного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України  від 30 липня 2013 року №452 та наказу Мінсоцполітики від 07грудня 2018 р. № 1834 «Про затвердження Змін до Державного стандарту денного догляду», Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року № 514, Державного стандарту соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02 липня.2015 року № 678,  та Державного стандарту  соціальної послуги профілактики, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 10 вересня 2015 року № 912,  з метою оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції працівників відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування, виявлення та вирішення проблем, що гальмують розвиток надання соціальних послуг, що надаються відділенням  на виконання наказу  директора ЦНСП Лохвицької міської ради від 10.01.2022 року № 7-ОД з 01.02.2022 р по 01.03.2022 р була проведена внутрішня оцінка якості соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду  за 2021 рік.

 

     Основними завданнями Центру надання соціальних послуг при проведенні внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду є:

 • оптимізація діяльності роботи відділення , що надає дані послуги консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду;
 • підвищення рівня професійної компетенції персоналу;
 • дотримання встановленого та підвищення рівня якості зазначених соціальних послуг;
 • дотримання вимог до якості соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики, денного догляду, встановлених у відповідних Державних стандартах;
 • визначення результативності надання соціальних послуг;
 • виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальних послуг, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг і поширення успішного досвіду.

 

       Методи оцінки якості зазначених соціальних послуг:

 • опитування/анкетування, інтерв’ювання отримувачів соціальних послуг та їх законних представників;
 • спостереження за процесом надання соціальних послуг;
 • бесіда/співбесіда  з персоналом відділення, що надає послуги;
 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

 

Для отримання  об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальних послуг, вивчення думки щодо якості надання послуг консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду було організовано опитування, анкетування отримувачів послуг. Опитування проводили члени Комісії з моніторингу  та оцінки якості соціальних послуг. За визначений період  послугу консультування у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування  отримало 1050 осіб. В опитуванні прийняло участь 819 особа, що складає 78% від загальної кількості отримувачів за даний період. Послугу соціальна адаптація отримали 131 особа, в опитуванні прийняли участь  97 чоловік (74%). Послугу соціальна профілактика отримали 310 осіб, в опитуванні прийняли участь 248 осіб (80%). Послугу денний догляд отримали 674 особи, в опитуванні прийняло участь 573 особи (85%)

За результатами опитування можна зробити висновок, що отримувачі задоволені якістю консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду. В  ході отримання послуг виявлено покращення емоційного та психологічного стану порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавалась. Надаючи послуги, фахівці Центру враховують потреби отримувачів. В ході аналізу результатів дослідження виявлено позитивну тенденцію в процесі надання соціальних послуг, індивідуальні потреби отримувачів послуг задовольняються, вимоги й показники забезпечення  якості, що встановлені у державних стандартах соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, профілактики та денного догляду дотримуються.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувалися:

- показники якості соціальної послуги консультування наведені у додатку 6 Державного стандарту соціальної послуги консультування;

 - показники якості Державного стандарту соціальної послуги соціальної адаптації,наведені у додатку 4;

 -  показники якості Державного стандарту соціальної послуги профілактики, наведені у додатку 4;

  -  показники якості надання соціальної послуги денного догляду, наведені у додатку 4

  - рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг ,наведені у додатку 2  Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904.

 

Результати організації  та проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних  послуг консультування, соціальної адаптації, профілактики та денного догляду:

 

 1. Кількісні показники:

критерії оцінювання

- за звітний період  до Центру надання соціальних послуг скарг на діяльність працівників відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування не надходило. Статус – добре;

- частка задоволених звернень складає 98,5 %. – консультування, соціальна адаптація – 91%, соціальна профілактика -100%, денний догляд – 100%Статус – добре;

- дані моніторингу рекомендовано збирати один раз на рік. Статус – добре;

- відповідність встановлених показників якості (встановлюється шляхом здійснення моніторингу). Дотримання відповідності кількісних показників , встановлених у Державному стандарті послуги консультування – 100%. Статус – добре.

   Таким чином, для кількісних показників надання соціальних  послуг консультування, соціальна адаптація, профілактика, денний догляд  переважає статус «добре».

 1. Якісні показники:
 1. адресність та індивідуальний підхід: 85% - консультування, 91% - соціальна адаптація, 100% - соціальна профілактика, 100%- денний догляд. Статус «добре»

критерії оцінювання:

    - всі особові справи отримувачів соціальних  послуг містять карти визначення індивідуальних потреб;

     -  індивідуальні плани, які ґрунтуються  на визначенні індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг, складалися, але не завжди узгоджувалися  з кожним отримувачем соціальної послуги консультування

   2) результативність: 96% - консультування,  87 % - соціальна адаптація, 100% - соціальна профілактика,  100% - денний догляд. Статус -добре

критерії оцінювання:

      - за результатами співбесіди отримувачі соціальної послуги консультування задоволені  на 96% , соціальна адаптація –на 87% , соціальна профілактика та денний догляд – 100%;

      -   отримувачі соціальних послуг констатували покращення емоційного, психологічного та фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась;

      -   не всі отримувачі послуги консультування отримали ту інформацію, на яку розраховували (96%);

      -  в ході проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості проводились опитування, співбесіди отримувачів щодо якості надання  соціальної послуги. Були отримані пропозиції по підготовці висвітлення  питання нарахування субсидій в даний час;

      - при наданні послуги соціальна адаптація висловлювались пропозиції про збільшення кількості екскурсій, в т.ч. в музей Г.С.Сковороди в Чорнухи, Мгарський монастир, перегляду старих фільмів, частіше організовувати концерти, зустрічі з лікарями

    3) своєчасність: (100%)

 критерії оцінювання:

       -  строки та терміни надання соціальних  послуг відповідають зазначеним в індивідуальних  планах;

    4) доступність та відкритість (100%)

   Приміщення Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради, в яких здійснюється надання соціальних послуг відділенням надання соціальних послуг в умовах денного перебування, відповідають санітарним та протипожежним нормам.

    При вході до Центру є пандус, що необхідно для людей з обмеженими фізичними можливостями. Приміщення та кабінети знаходяться на перших поверхах. Біля всіх кабінетів або на дверях кабінетів розташовані таблички з написом назви кабінету. У відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру надання соціальних послуг є місця очікування для отримувачів соціальних послуг.

     Одним з шляхів донесення до клієнтів інформації про соціальні послуги є робота мультидисциплінарної команди. Всі заходи, що проводяться мультидисциплінарною командою, робота Університету третього віку,  груп активних пенсіонерів, надання кінезо-терапевтичних та рекреаційних послуг висвітлюються на сайті Лохвицької міської ради, а також у мережі Facebook на офіційній сторінці Центру.

 

    5) повага до гідності отримувача соціальної послуги: (100%)

 критерії оцінювання:

      - в ході опитування отримувачі послуг  консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду  не висловлювали зауважень щодо роботи  працівників відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування, які в своїй роботі використовують індивідуальний підхід та з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних та дискримінаційних дій щодо них. У своїй роботі працівники відділення дотримуються принципу конфіденційності в роботі з інформацією , отримуваною в процесі виконання службових обов’язків.

     6) професійність (100%)

 критерії оцінювання:

       - штатний розпис сформовано відповідно до законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації Центру надання соціальних послуг;

       - в особових справах працівників містяться  документи про освіту (державного зразка), які відповідають кваліфікаційним вимогам;

       -  працівники відділення проходять щорічний обов’язковий медичний огляд відповідно до вимог чинного законодавства;

       - працівники відділення забезпечені обладнанням для надання соціальних послуг;

       - працівники відділення брали участь в онлайн-вебінарах для свого професійного росту.

7) зручність (100%). Статус «добре»

   - отримувачі послуг під час опитування  висловили задоволення щодо графіку занять, розробленого у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування, а також графіком, який складений завідувачем відділення  та психологом для активних пенсіонерів, що відвідують групи за інтересами та Університет третього віку. Отримувачі соціальної послуги денний догляд також висловлювали задоволення графіком отримання ними кінезо-терапевтичних та рекреаційних послуг.

  

     Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальної послуги консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денний догляд  по відділенню надання соціальних послуг в умовах денного перебування узагальнений статус відповідає  встановленому рівню «добре».

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

 

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, профілактики та денного догляду

«добре»

-

-

Кількість працівників, які пройшли атестацію в відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування

-

-

-

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

 

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру надання соціальних послуг

Лохвицької міської ради

 

 • підвищити рівень кваліфікації працівників відділення протягом 2022-2023 років, в т. ч. шляхом навчальних семінарів, тренінгів, онлайн-вебінарів, ознайомлення з новими законодавчими актами у сфері соціального обслуговування;
 • продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями, які опинилися в складних життєвих обставинах з метою надання їм необхідної допомоги;
 • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду в частині їх перегляду; забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;
 • проводити відповідну роботу з працівниками відділення щодо підвищення якості надання соціальних послуг їх отримувачами;
 • продовжувати роботу, спрямовану на  своєчасний розгляд і задоволення звернень та скарг отримувачів соціальних послуг у відділенні;
 • проводити інформаційно- роз’яснювальну роботу серед мешканців Лохвицької громади з питань роботи відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування;
 • продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів надання соціальних послуг, встановлених у відповідних державних стандартах

 

Директор Центру                                                                       Світлана ЖДАН

  

Валентина ДАШКОВСЬКА (05356) 3 45 09