Звіт про результати внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг догляду вдома та паліативного догляду Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради

 • 587

            Відповідно до п.8 ст.13 Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, «Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» від 01.06.2020 р. № 449, розділу VIII, «Державного стандарту догляду вдома» від 13.11.2013 р. № 760, «Державного стандарту паліативного догляду» від 29.01.2016 року № 58 та з метою оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції персоналу, виявлення та вирішення проблем, що гальмують розвиток надання соціальних послуг, що надаються відділенням соціальних послуг за місцем проживання, на виконання наказу  директора ЦНСП Лохвицької міської ради від 04.01.2022 року № 1-ОД з 01.02.2022 р по 01.03.2021 р була проведена внутрішня оцінка якості соціальної послуги «догляду вдома» та «паліативний догляд» за 2021 рік.

Пріоритетними завданнями відділення соціальних послуг за місцем проживання є:

 • оптимізація та удосконалення діяльності роботи відділення, що надає послуги «догляд вдома» та «паліативний догляд»;
 • підвищення рівня професійної компетенції персоналу;
 • дотримання встановленого рівня або підвищення рівня якості соціальних послуг;
 • Визначення результативності надання соціальних послуг;
 • Виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення

Відповідно наказу  директора ЦНСП Лохвицької міської ради № 1-ОД  від 04 січня 2022 року щодо проведення оцінки якості соціальних послуг затверджено план проведення оцінки.        

    Для вивчення думки щодо якості надання послуг було організовано анкетування (анкета-опитувальник) для отримувачів послуги. Метою якого є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальних послуг догляду вдома та паліативний догляд, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальних послуг за місцем проживання. Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовували такі показники якості як:

 • адресність;
 • результативність;
 • своєчасність;
 • доступність та відкритість ;
 • зручність;
 • повага до отримувача соціальної послуги;
 • професійність.

Протягом 2021 року відділення соціальних послуг за місцем проживання надано послугу «догляд вдома» 808 непрацездатним громадянам, що потребують сторонньої допомоги на безоплатній основі, з них:

- 807 особи отримували послугу «догляд вдома»;

- 1 особа отримали послугу «паліативного догляду».

Згідно шкал оцінки можливостей виконання елементарних та складних дій  на обліку у відділенні соціальної допомоги вдома обслуговувались 737 осіб – з 3 р.г.а., 71 особа – з 4 р.г.а. Даним особам надавали послуги 64 соціальних робітники. Середнє навантаження на 1 соціального робітника в місті - 12осіб, в селі - 9 осіб.

Працівники Центру використали такі методи оцінки якості соціальних послуг:

- опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг;

- бесіди/співбесіди;

- вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг;

- спостереження за процесом надання соціальних послуг.

В період з 04.01.2021р. по 31.12.2021р. включно в опитуванні взяло участь 705 осіб, що становить 87% від загальної кількості.

Адресність та індивідуальний підхід 100%

     Всі особові справи підопічних оформлені з додержанням Державних стандартів догляду вдома та паліативного догляду. Забезпечено перегляд індивідуальних планів надання соціальних послуг відповідно до вимог Державних стандартів, а саме: через місяць з дня початку надання соціальної послуги та повторно через півроку. Складені індивідуальні плани відповідають індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг.

 

Результативність 96,8%, 100%

     У відділенні соціальних послуг за місцем проживання шляхом анкетного опитування було охоплено 705 осіб, з них отримувачів паліативного догляду – 1 особа. Згідно проведених опитувань у відділенні рівень задоволеності соціальною послугою становить: догляд вдома – 96,9%, паліативний догляд – 100%.

В ході анкетування підопічних відображається покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, в порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались. Внутрішній  моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома  –  проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 Своєчасність  100%

Згідно затвердженого графіку протягом року проводяться перевірки якості надання соціальних послуг соціальними робітниками. Під час перевірок порушень в обслуговуванні  не виявлено. Надання соціальних послуг відбувається у строки та терміни, зазначені у договорі та індивідуальному плані надання соціальної послуги «догляду вдома». Результати перевірок занесено в акти перевірок роботи соціальних робітників та до  журналу перевірки якості надання соціальної послуги догляду вдома.

Доступність та відкритість( 98%)

З метою отримання соціальної послуги, враховуючи інтереси та потреб отримувача соціальних послуг, які проживають у віддалених населених пунктах в м. Заводське відкрито філію Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради.

Приміщення Центру в яких працюють працівники відділення соціальних послуг за місцем проживання відповідають санітарним та пожежним нормам, поблизу розташований паркувальний майданчики, але в м. Заводське дорожні знаки не встановлені у місцях паркування транспортних засобів, які використовуються для перевезення інвалідів.

  При вході до закладів містяться пандуси, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Приміщення та кабінети знаходяться на першому поверсі, на всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету та відповідають санітарним та протипожежним вимогам. Для вільного пересування осіб з вадами зору знаходяться таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля, а також  тактильні та контрастні позначки на підлозі.  Сектор очікування біля перукарень обладнано місцями для сидіння для 4-5 осіб. В кожному  відділенні Центру є місця очікування для отримувачів соціальних послуг.

У наявності інформація щодо переліку соціальних послуг, розроблені інформаційні карти по кожному виду соціальних послуг, буклети, пам’ятки. Одним з шляхів донесення до клієнтів інформації про соціальні послуги є робота мультидисциплінарної команди. Періодично в місцевій газеті  «Зоря» висвітлюється робота Центру, а також на сайті Лохвицької міської ради та соціальній мережі Facebook міститься інформація щодо її виїздів. 

Зручність 99,5%

У відділенні складено та затверджено завідувачем відділення соціальних послуг за місцем проживання графіки відвідування отримувача соціальної послуги з урахуванням їх побажань. Час відвідування надавача соціальної послуги узгоджується з отримувачем соціальної послуги. Надавачі послуг намагаються організовувати свою діяльність так, щоб адаптувати свої послуги до ритму життя отримувачів послуг, а також враховувати потреби отримувачів. Під час опитування 4 отримувачі соціальних послуг потребують збільшення періодичності надання послуг.

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги 100%

         Працівники центру надання соціальних послуг ввічливо та коректно ставляться до підопічних громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків  (п 3.1 розділу III Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не було.

Працівниками відділення соціальних послуг  за місцем проживання проаналізовано характер звернень, які реєструються у журналі особистого прийому громадян. За період проведення оцінки скарг не зареєстровано, а звернень зареєстровано від 65 осіб.

В ході проведеного анкетування підопічних відділення соціальної допомоги вдома, щодо ставлення соціального робітника отримано позитивні відгуки та отримано статус «добре».

Професійність (95%)

У Центрі затверджені положення, структура та штатний розпис, які сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації. Правила внутрішнього розпорядку були розроблені та затверджені членами ради трудового колективу та вказані  у Колективному договорі, з якими ознайомлені всі працівники.

Аналіз особових справ працівників територіального центру показав, що всі особові справи містять копії документів про освіту (державного зразка). Також розроблені посадові інструкції кожного спеціаліста, всі спеціалісти ознайомлені під особистий підпис.  

Завідувачем відділення соціальних послуг за місцем проживання складено План роботи віділення соціальної допомоги вдома, одним з пунктів є проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

Надавачі соціальних послуг проходять медичний огляд при влаштуванні на роботу та щорічно. Особисті медичні книжки зберігаються в  ЦНСП Лохвицької міської ради.

Всі соціальні робітники, які надають  соціальну послуги «догляду вдома» та «паліативного догляду» 100% забезпечені велосипедами,  спецодягом та взуттям.

         Моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється  один раз на рік.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг  працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання  соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовано отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання  соціальних послуг.

Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома  визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг

( узагальнювались статуси, які переважали ). 

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

 

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

догляду вдома

«добре»

-

-

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

-

-

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальних послуг, узагальнений статус відповідає встановленому рівню: догляд вдома - «Добре» (98,4%), паліативний догляд - «Добре» (98,9%).

 

 

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення соціальних послуг за місцем проживання Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради

 

 • підвищити рівень кваліфікації соціальних працівників протягом  2022-2023 року;
 • підвищити рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів, тренінгів, ознайомлення із законодавчими актами у сфері соціального обслуговування;
 • продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян  та осіб з обмеженими  фізичними можливостями, які опинилися в складних життєвих обставинах з метою надання  їм необхідної допомоги;
 • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, в частині їх перегляду; забезпечувати оформлення  відповідно вимог законодавства;
 • проводити відповідну роботу з соціальними робітниками щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;
 • проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;
 • підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд;
 • продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців району з питань роботи відділення соціальних послуг за місцем проживання, соціального захисту населення (субсидії, пільг, державної допомоги сім'ям);
 • продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів надання соціальних послуг, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

 

         

 

Директор Центру                                                                Світлана ЖДАН

 

Роман ЛОЖЕЧНИК (05356) 3 45 09