Арбітражне визначення якості насіння і садивного матеріалу

  • 707

Кабінетом Міністрів України постановою від 18.08.2017року №615 затверджено  Порядок «Арбі-тражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу» та Порядок «Оформлен-ня заяв для проведення арбітражного(експертного)визначення якості насіння і садивного матеріа-лу».Цією постановою врегульовано вирішення спірних питань між суб'єктами господарювання сто-совно посівних якостей придбаного насіння і товарних якостей садивного матеріалу.

Законом України від 08 грудня 2015 року №864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» внесено зміни до Закону України «Про насіння і садивний матеріал».  Тепер стаття 23 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»    передбачає проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, що може здійснюватися на вимогу споживача, або суб’єкта насінництва та розсадництва центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, тобто Держвною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Функції  служби полягають у захисті споживачів, зокрема, виробників сільськогосподарської про-дукції від придбання неякісного насіння та садивного матеріалу. За зверненням громадян та това-ровиробників Держпродспоживслужба зобов’язана невідкладно реагувати на вияв контрафакт-ного насіння та садивного матеріалу.

У разі невпевненості у відповідності показників посівних якостей придбаного насіння, або товар-них якостей придбаного садивного матеріалу показникам, зазначеним у сертифікаті, що засвідчує посівні якості насіння, або у сертифікаті, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу  , фізична особа — підприємець  або юридична особа   не пізніше 10 календарних днів з дня придбання звертається до аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) органу із сертифікації щодо відбору проби з метою перевірки посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей придбаного садивного матеріалу та надає копію сертифіката.

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) органу із сертифікації відбирає пробу та разом з актом відбору проби передає органу з оцінки відповідності для визначення якості насіння або садивного матеріалу. Орган з оцінки відповідності аналізує   та видає аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) органу із сертифікації документ щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу. Останній перевіряє розбіжність між показниками, за якими проводиться арбітражне визначення, у сертифікаті та у документі щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу.

У разі розбіжності між показниками, зазначеними у сертифікаті та документі щодо результату ана-лізу насіння, на величину, що перевищує допустимі відхилення  ( ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості»), насіння підлягає арбітражному визначенню, про що аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) органу із сертифікації повідомляє заявнику та передає йому документ щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу.

Арбітражне визначення проводиться Головним управлінням Держпродспоживслужби в Полтав-ській області за заявою фізичної особи — підприємця  або юридичної особи, що подається    не пізніше 10 календарних днів з дня отримання ним результатів аналізу.

До заяви додаються копії сертифіката та документа щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу, виданого органом з оцінки відповідності за місцем звернення заявника.

Арбітражному визначенню підлягає придбане насіння або садивний матеріал за наявності сертифі-ката, що засвідчує посівні якості насіння, або сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу та документа за результатами аналізу насіння або садивного матеріалу, виданого заявнику, у разі розбіжності показників якості насіння або садивного матеріалу на величину, що перевищує допустимі відхилення.

На базі ДУ«Полтавська обласна фітосанітарна лабораторія»  налагоджено роботу  відділу визна-чення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу, який  і проводить арбі-тражне аналізування насіння. Крім того,  відділ проводить і  визначення посівних якостей насіння.   

Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після завершення арбітражного визначення видає особисто або надсилає поштовим відправленням заявнику документ щодо результату аналізу насіння з позначкою у правому верхньому куті «Арбітраж», у якому зазначається висновок згідно з ДСТУ 4138-2002 .

В разі здійснення механізму арбітражного   визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області зможе відстежити та врегулювати виробництво, сертифікацію та обіг насіння і садивного матеріалу, що здійснюється виробниками насіння та садивного матеріалу. Прозорий ринок насіння в Україні, в кінцевому результаті, дасть можливість підняти авторитет та престиж виробників якісного насіння та садивного матеріалу серед споживачів насіння в Україні та за її межами.

 

Головний спеціаліст відділу контролю

у сфері насінництва та розсадництва

ГУ Держпродспоживслужби в

Полтавській області                                                                                        В.І. Залізняк

Фото без опису