Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

  • 850

 

ПАТ «Укрнафта» (юридична адреса  04053, місто Київ, провулок Несторівський, буд. 3-5) порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для Глинсько-Розбишівського цеху переробки газу та підготовки конденсату (ЦПГ і ПК) Качанівського газопереробного заводу (у зв’язку із закінченням строку його дії), що розташований за адресою: вул. Газовиків, буд. 1, с. Погарщина, Лохвицька громада, Миргородський р-н, Полтавської обл. та оточений сільськогосподарськими угіддями. Мінімальна відстань від крайнього джерела викиду до найближчого населеного пункту на південний схід – 1,1 км до с. Жовтневе та с. Вирішальне; на південний захід – 1,7 км до с. Долинка.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами є отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини.

Глинсько-Розбишівський ЦПГі ПК Качанівського ГПЗ здійснює приймання, підготовку і перероблення конденсату, природного і попутного нафтового газу. Готовою продукцією являється скраплений газ, конденсат газовий стабільний.

На проммайданчику Глинсько-Розбишівського ЦПГ і ПК нараховується 140 джерел викидів забруднюючих речовин. Основними забруднюючими речовинами є оксид вуглецю, оксиди азоту, метан, які виділяються при спалюванні палива в газомотокомпресорах, котлоагрегатах та печах. На проммайданчику встановлені газомотокомпресори 10ГКНА (24 шт) потужністю 1,003 МВт кожен, піч ОФГ-133 та підігрівник конденсату ПТ-16/150 УП-1Р потужністю 2,0 МВт. В котельні встановлені котли ДКВР 4/13 (2 шт) потужністю 2,91 МВт кожен. При роботі газопереробного устаткування потенційно можливими є викиди неметанових летких органічних сполук.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин становить всього 113349,99158 т/ рік, в тому числі: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,09544 т/рік; манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану 0,00518 т/рік; ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть 0,00001 т/рік; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахун­ку на діоксид азоту 888,30705 т/рік; оксид вуглецю 555,39715 т/рік; фтор і його паро­подібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень 0,00441 т/рік; фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор 0,01691 т/рік; фтористі сполуки погано розчинні не­органічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор 0,00949 т/рік; бутан 2,83703 т/рік; гексан 1,21037 т/рік; пентан 1,33896 т/рік; метан 116,40578 т/рік; ксилол 0,33750 т/рік; толуол 0,20000 т/рік; 2,2'-оксидіетанол (діетиленгліколь) 0,51128 т/рік; бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,08394 т/рік; гас 0,00051 т/рік; масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) 3,2Е-07 т/рік; уайт-спірит 0,33750 т/рік; вуглеводні насичені С12 - С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,08756 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 23,50300 т/ рік; пропан 6,35180 т/рік; етан 9,24921 т/рік; суміш насичених вуглеводнів С2-С8 0,49188 т/рік; вуглецю діоксид 111739,87926 т/рік; азоту (1) оксид (N20) 3,33039 т/рік.

Результати розрахунку забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря засвідчили, що максимальні концен­трації на межі СЗЗ під час роботи підприєм­ства не перевищують гранично-допустимих концентрацій. На підприємстві ведеться контроль за станом атмосферного повітря в зоні впливу Глинсько-Розбишівського ЦПГ і ПК Качанівського ГПЗ.

Заходи щодо впровадження найкра­щих існуючих технологій виробництва: впровадження «Екологічної політики ПАТ «Укрнафта»; регулярний контроль викидів від стаціонарних джерел забруднення та моніторинг якості атмосферного повітря; регулярний вхідний контроль якості газу; моніторинг дифузних викидів летких органічних сполук; програма виявлення та ремонт витоків; контроль управління горінням; ревізія і налагодження пальників котлоагрегатів та газомотокомпресорів; скид газу при ремонтних роботах в паливний колектор або на прийом компресорної станції.

Згідно "Програми заходів по технічному переоснащенню газопереробних заводів ПАТ "Укрнафта" до 2030 року" на Глинсько-Розбишівському ЦПГіПК заплановано закупівля обладнання, послуг та проведення технічного переоснащення до 24.12.2029 р.

Крім того, на підприємстві, для зменшення викидів твердих суспендованих речовин, устаткування столярного майстерні (дж. №66) обладнано ГОУ-6 БМД із коеф. очищення 86,13%.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар­ними джерелами з урахуванням поетапного зниження викидів із зазначенням тривалості кожного етапу для основних джерел та всіх інших організованих джерел викидів наведено в розділі 12 Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців.

З більш детальною інформацією щодо діючого виробництва підприємства можливо ознайомитись на Глинсько-Розбишівського ЦПГіПК Качанівського ГЗ ПАТ «Укрнафта» (вул. Газовиків, буд. 1, с. Погарщина, Лохвицька громада, Миргородський р-н, Полтавської обл., тел. (05446) 6-76-85, E-mail: viktoriia.stuparyk@ukrnafta.com).

Пропозиції та зауваження від громадських організацій та окремих громадян протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення приймаються в Полтавській обласній військовій адміністрації: м. Полтава, вул. Соборності, 45 (т. (0532) 56-22-10), Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОДА: м. Полтава, вул. Зигіна, 1 (т. (0532) 56-95-08).Фото без опису