Звіт про результати внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги "догляд вдома" Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради

  • 711

Відповідно до пункту 8 статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, «Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» від 01.06.2020 р. № 449, розділу VIII, «Державного стандарту догляду вдома» від 13.11.2013 р. № 760, «Державного стандарту паліативного догляду» від 29.01.2016 року № 58 та з метою оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції персоналу, виявлення та вирішення проблем, що гальмують розвиток надання соціальних послуг, що надаються відділенням соціальних послуг за місцем проживання Центру, на виконання наказу директора Центру надання   соціальних   послуг  Лохвицької  міської  ради  від  04.01.2023  року № 3-ОД «Про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг» з 01.02.2023 р по 01.03.2023 р була проведена внутрішня оцінка якості соціальної послуги «догляду вдома» за період 2022 року.

Пріоритетними завданнями відділення соціальних послуг за місцем проживання Центру є:

оптимізація та удосконалення діяльності роботи відділення, що надає соціальну послугу догляд вдома;

підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

дотримання встановленого рівня або підвищення рівня якості соціальних послуг;

визначення результативності надання соціальної послуги;

виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Наказом директора Центру надання   соціальних   послуг  Лохвицької  міської  ради  від 04 січня 2023 року № 3-ОД «Про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг» затверджено план проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги «догляд вдома» на 2023 рік.        

Для вивчення думки щодо якості надання послуг було організовано анкетування (анкета-опитувальник) для отримувачів послуги. Метою якого є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляд вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальних послуг за місцем проживання. Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовували такі показники якості як:

адресність;

результативність;

своєчасність;

доступність та відкритість ;

зручність;

повага до отримувача соціальної послуги;

професійність.

Протягом 2022 року відділенням соціальних послуг за місцем проживання надано соціальну послугу догляд вдома 444 непрацездатним громадянам, що потребують сторонньої допомоги на безоплатній основі.

Згідно шкал оцінки можливостей виконання елементарних та складних дій  на обліку у відділенні соціальних послуг за місцем проживання Центру обслуговувались 398 осіб – з 3 руховою групою активності, 46 осіб – з 4 руховою групою активності. Цим особам надавали послуги 33 соціальні робітники. Середнє навантаження на 1 соціального робітника в місті – 12 осіб, в селі - 10 осіб.

Працівники Центру використали такі методи оцінки якості соціальних послуг:

опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг;

бесіди/співбесіди;

вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг;

спостереження за процесом надання соціальних послуг.

В період з 04.01.2022 р. по 31.12.2022 р. включно в опитуванні взяло участь 374 осіб, що становить 84,2 % від загальної кількості.

Адресність та індивідуальний підхід 100 %

  Всі особові справи підопічних оформлені з додержанням Державного стандарту догляд вдома. Забезпечено перегляд індивідуальних планів надання соціальних послуг відповідно до вимог Державного стандарту, а саме: через місяць з дня початку надання соціальної послуги та повторно через півроку. Складені індивідуальні плани відповідають індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг.

 

Результативність 98,9 %

У відділенні соціальних послуг за місцем проживання Центру шляхом анкетного опитування було охоплено 374 особи. Згідно проведених опитувань у відділенні рівень задоволеності соціальною послугою догляд вдома становить  98,9 %.

В ході анкетування отримувачів соціальної послуги відображається покращення емоційного, психологічного, фізичного стану, в порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались. Внутрішній  моніторинг якості надання соціальної послуги догляд вдома  –  проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Своєчасність  99,1 %

Згідно затвердженого графіку протягом року проводяться перевірки якості надання соціальних послуг соціальними робітниками. Під час перевірок встановлено що рівень задоволеності соціальними послугами (за оцінками отримувачів соціальної     послуги) становить 99,1%. Надання соціальних послуг відбувається у строки та терміни, зазначені у договорі та індивідуальному плані надання соціальної послуги догляду вдома. Результати перевірок занесені в акти перевірок роботи соціальних робітників та до  журналу перевірки якості надання соціальної послуги догляду вдома.

Доступність та відкритість 100 %

Приміщення Центру в яких працюють працівники відділення соціальних послуг за місцем проживання відповідають санітарним та пожежним нормам, поблизу розташований паркувальний майданчик. При вході до закладу міститься пандус, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Приміщення та кабінети знаходяться на першому поверсі, на всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету та відповідають санітарним та протипожежним вимогам. Для вільного пересування осіб з вадами зору знаходяться таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля, а також тактильні та контрастні позначки на підлозі. Сектор очікування біля перукарень обладнано місцями для сидіння для 4-5 осіб. В кожному  відділенні Центру є місця очікування для отримувачів соціальних послуг.

У наявності інформація щодо переліку соціальних послуг, розроблені інформаційні карти по кожному виду соціальних послуг, буклети, пам’ятки. Одним з шляхів донесення до клієнтів інформації про соціальні послуги є робота мультидисциплінарної команди. Періодично на сайті Лохвицької міської ради, соціальній мережі Facebook та в місцевій газеті «Зоря» висвітлюється робота Центру.

Зручність 99,9 %

У відділенні складено та затверджено завідувачем відділення соціальних послуг за місцем проживання графіки відвідування отримувача соціальної послуги з урахуванням їх побажань. Час відвідування надавача соціальної послуги узгоджується з отримувачем соціальної послуги. Надавачі послуг намагаються організовувати свою діяльність так, щоб адаптувати свої послуги до ритму життя отримувачів послуг, а також враховувати потреби отримувачів. Під час опитування 1 отримувач соціальної послуги потребував збільшення періодичності надання послуг.

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги 100 %

Працівники Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради ввічливо та коректно ставляться до підопічних громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків  (п 3.1 розділу III Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не було.

Працівниками відділення соціальних послуг за місцем проживання Центру проаналізовано характер звернень, які реєструються у журналі особистого прийому громадян. За період проведення оцінки якості соціальної послуги догляд вдома скарг не зареєстровано, а звернень зареєстровано від 74 осіб.

В ході проведеного анкетування підопічних відділення соціальних послуг за місцем проживання Центру, щодо ставлення соціального робітника отримано позитивні відгуки та отримано статус «добре».

Професійність 98 %

У Центрі затверджені положення, структура та штатний розпис, які сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації. Правила внутрішнього трудового розпорядку були розроблені та затверджені членами ради трудового колективу та вказані у Колективному договорі, з якими ознайомлені всі працівники.

Аналіз особових справ працівників Центру показав, що всі особові справи містять копії документів про освіту (державного зразка). Також розроблені посадові інструкції кожного спеціаліста, всі спеціалісти ознайомлені під особистий підпис.  

Завідувачем відділення соціальних послуг за місцем проживання Центру складено план роботи відділення, одним з пунктів є проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

Надавачі соціальних послуг проходять медичний огляд при влаштуванні на роботу, надалі відповідно до чинного законодавства. Особисті медичні книжки зберігаються в Центрі.

Всі соціальні робітники, які надають  соціальну послуги «догляду вдома» 100% забезпечені велосипедами,  спецодягом та взуттям.

         Моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється  один раз на рік.

         Комісія з оцінки якості соціальних послуг  працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовано отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання  соціальної послуги.

        Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляд вдома  визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали). 

 

 

 

 

 

 

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Зручність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

 

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

догляду вдома

«добре»

-

-

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

-

-

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальних послуг, узагальнений статус соціальної послуги догляд вдома відповідає встановленому рівню «добре» (99,4 %).

 

 

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення соціальних послуг за місцем проживання Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради

 

1. Проводити роботу щодо впровадження виконання Закону України «Про соціальні послуги» відповідно до нововведених підзаконних актів, у тому числі забезпечити проведення внутрішнього навчання працівників, які безпосередньо надають соціальні послуги.

2. Продовжувати роботу щодо інформування мешканців громади про надання соціальних послуг, які надаються Центром та виявлення громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб з метою надання їм необхідної допомоги.

3. Здійснювати 100% моніторинг/поточне оцінювання результатів виконання індивідуальних планів та своєчасно здійснювати перегляд індивідуальних планів, поновлювати документи які містяться в особовій справі.

4. Продовжити своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послугу догляду вдома, дотримуючись вимог Державного стандарту догляд вдома.

5. Продовжити своєчасно та швидко реагувати на звернення громадян щодо надання соціальних послуг.

6. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань роботи відділення соціальних послуг за місцем проживання Центру.

 

 

Директор Центру надання

соціальних послуг Лохвицької

міської ради                                                                                Світлана ЖДАН

 

Роман ЛОЖЕЧНИК (05356) 3 45 09 Фото без опису