Внутрішня оцінка якості соціальних послуг відділення соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради

  • 377

Внутрішня оцінка якості соціальних послуг «Консультування», «Соціальний супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах», «Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування», «Представництво інтересів», «Профілактики», «Посередництва», «Кризового та екстреного втручання»,  які надаються відділенням соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради

Відділення соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради є закладом, що проводить соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих верств населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги.

На  виконання Закону України «Про соціальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» була проведена внутрішня оцінка якості соціальних послуг, які надаються відділенням соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради. Оцінка проводилась комісією на підставі наказу директора Центру  від 04.01.2023 № 6-ОД «»Про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг» з урахуванням методичних рекомендацій викладених в наказі Міністерства соціальної  політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних  рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості  соціальних послуг».

Внутрішня оцінка якості соціальних послуг проводилась за 2022 рік шляхом:

опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників;

спостереження за процесом надання соціальних послуг;

бесіди/співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг;

вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

 

 

Соціальна послуга консультування

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги консультування застосовувалися показники якості соціальної послуги консультування  відповідно до додатку 6  Державного стандарту соціальної послуги консультування.

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 50%

Від 51% до 79%

Від 80% до

100%

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ І РЕЗУЛЬТАТ ЇХ РОЗГЛЯДУ

«ДОБРЕ»

-

 

КІЛЬКІСТЬ ЗАДОВОЛЕНИХ ЗВЕРНЕНЬ ЗА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

-

-

«ДОБРЕ»

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПІДВИЩИЛИ РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ

-

-

«ДОБРЕ»

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОВОДИТЬСЯ ЩОРОКУ

-

-

«ДОБРЕ»

Показники якісні

Від 80%до 100%  (добре)

Від 51% до 79%(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 АДРЕСНІСТЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

«ДОБРЕ»

-

-

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

СВОЄЧАСНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

ДОСТУПНІСТЬ

«ДОБРЕ»

 

-

ПОВАГА ДО ГІДНОСТІ ОТРИМУВАЧА

«ДОБРЕ»

-

-

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

 

Оцінка якості соціальної послуги в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, 

що надає соціальну послугу

«ДОБРЕ»

ПРОДОВЖУВАТИ РОБОТУ ІЗ СУБ’ЄКТОМ

«ЗАДОВІЛЬНО»

-

«НЕЗАДОВІЛЬНО»

-

 

 

Соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах застосовувалися показники якості соціальної послуги  відповідно до  додатку  2  Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Соціальну послугу  отрмали  33 сім’ї, які перебували у складних життєвих обставинах. В опитуванні взяли участь 33 отримувача соціальної послуги.

При проведенні оцінки якості використовувалися такі методи оцінки: опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників шляхом  спостереження за процесом надання соціальних послуг; бесіди/співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг, вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Згідно з проведеним опитуванням 33 з 33 (100%) отримувачів послуги задоволені наданням послуги супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що відображається покращенням їх емоційного, психологічного, фізичного стану, позитивними змінами у стані отримувачів  послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. Скарг від отримувачів послуги не надходило.

Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу від загальної кількості отримувачів цієї послуги становить 36 % («задовільно»).

Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок справлятися зі складними життєвими обставинами від загальної кількості отримувачів послуги становить 6,0 % («добре»).

Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися зі складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуги становить 94,0% («добре»).

Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження на працівника – надавача послуги відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей/ осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах від загальної кількості  надавачів  цієї послуги становить 0 % («добре»).

На належному рівні забезпечення відділення приміщенням, обладнанням, витратними матеріалами, необхідними для надання послуги соціального супроводу.

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників якість послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах  відповідає  встановленому рівню – «Добре».

 

 

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність ТА ВІДКРИТІСТЬ

«добре»

-

-

кОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

«добре»

-

-

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ОТРИМУВАЧА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПРО СВОЇ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

«добре»

-

-

 

показники КІЛЬКІСНІ

Від

0% до 20%

(добре)

Від

21% до 50% (ЗАДОВІЛЬНО)

Від

51% до 100%

(НЕЗАДОВІЛЬНО)

кількість отримувачів, які повторно отримують послуги соціального супроводу до загальної кількості отримувачів послуги

-

«задовільно»

-

кількість отримувачів, які  не набули навичок подолання складних життєвих обставин від загальної кількості отримувачів послуги

«добре»

-

-

кількість отримувачів, яким достроково завершено надання послуги  у зв’язку з досягненням позитивного результату від загальної кількості отримувачів цієї послуги

-

«задовільно»

-

кількість надавачів послуги соціального су-проводу, у яких пере-вищено наванта-ження на надавача послуги

«добре»

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількісні показники якості

Від

0% до 20%

(НЕЗАДОВІЛЬНО)

Від

21% до 50% (ЗАДОВІЛЬНО)

Від

51% до 100%

(добре)

кількість отримувачів послуги,  в яких відбулися позитивні зміни до загальної кількості опитанних

-

-

«добре»

кількість отримувачів послуги, які набули навичок подолання/ мінімалізації складних життєвих обставин до загальної кількості отримувачів цієї послуги

-

-

«добре»

Рівень забезпечення при-міщенням, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання соціальної послуги відповідно до встановлених норм

-

-

«добре»

 

Оцінка якості соціальної послуги в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі з  надання соціальної послуги

«добре»

ПРОДОВЖУВАТИ РОБОТУ ІЗ СУБ’ЄКТОМ

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Заходи 

з покращення якості надання послуги соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

1. Продовжувати підвищення рівня кваліфікації працівників-надавачів послуги шляхом участі у навчальних семінарах, конференціях, робочих нарадах тощо.

2. Проводити  інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань роботи відділення Центру, порядку та умов надання соціальних послуг.

3. Постійно проводити роботу з працівниками-надавачами послуги щодо підвищення якості її надання.

4. Своєчасно здійснювати перегляд індивідуальних планів надання соціальної послуги.

5. Активізувати роботу щодо виявлення сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою надання їм соціальної підтримки у вигляді соціальних послуг.

 

Соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної  послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,  застосовувалися показники якості соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, у відповідності до  додатку  2  Державного стандарту послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

При проведенні оцінки якості використовувалися такі методи оцінки: опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників, спостереження за процесом надання соціальних послуг, бесіди/співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг, вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Під соціальним супроводом знаходиться 6 прийомних сімей і 1 будинок сімейного типу в яких виховуються 13 дітей. В опитуванні взяли участь 7 сімей (100%) отримувачів соціальної послуги.

Частка отримувачів послуги, які були повернуті до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, через відсутність взаєморозуміння, від загальної кількості дітей, влаштованих у сімейні форми виховання - 0 %.

Частка сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що припинили своє функціонування з причин неготовності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до виконання своїх функцій - 0 %.

Відсутність скарг щодо надавача соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування – 0 %. 

Отримувач соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, залучається до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів соціальної послуги соціального супроводу та до  процесу    оцінювання я кості її надання – 100 %.

Дотримання строків відвідування отримувача соціальної послуги соціального супроводу за місцем його проживання (перебування) – 100 %. 

Частка надавачів соціальної послуги соціального супроводу сім’ям, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які мають відповідну фахову освіту  - 100 %.

Частка надавачів соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, навантаження яких перевищує показник, визначений Державним стандартом соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, від загальної кількості надавачів цієї послуги – 0 %.

Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання соціальної послуги соціального супроводу відповідно до встановлених норм – 100 %.

 

Показники кількісні

Від 0% до 20%

(добре)

Від 21% до 50%

(задовільно)

Від 51% до 100%

(незадовільно)

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

Показники якості

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність ТА ВІДКРИТІСТЬ

«добре»

-

-

кОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ,Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

«добре»

-

-

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ОТРИМУВАЧА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПРО СВОЇ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

«добре»

-

-

 

кількісні Показники якості

Від

0% до 20%

(добре)

Від

21% до 50%

(задовільно)

Від

51% до 100%

(незадовільно)

кількість дітей, що виховувались  у прийомних сім’ях і були повернуті до закладів для дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування

«добре»

-

-

Кількість прийомних сімей, що припинили своє функціонування з причин неготовності прийомних батьків до виконання своїх функцій

«добре»

-

-

кількісне навантаження надавачів соціальних послуг щодо отримувачів послуг

«добре»

-

-

 

кількісні Показники якості

Від

0% до 20%

(незадовільно)

Від

21% до 50%

(задовільно)

Від

51% до 100%

(добре)

кількість отримувачів послуг соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, залучених до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів соціальної послуги соціального супроводу та до процесу оцінювання якості її надання

-

-

«добре»

кількість прийомних сімей, при наданні послуги яким здійснюється дотримання строків та періодичності відвідувань

-

-

«добре»

Рівень забезпечення приміщенням, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання соціальної послуги соціального супроводу відповідно до встановлених норм

-

-

«добре»

           

Оцінка якості соціальної послуги в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі з  надання соціальної  послуги

«добре»

ПРОДОВЖУВАТИ РОБОТУ ІЗ СУБ’ЄКТОМ

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Заходи

з покращення роботи відділення соціальної роботи, яким надається послуга соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

1. Продовжувати роботу щодо виявлення кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів серед населення громади.

2. Проводити відповідну роботу з надавачем щодо підвищення якості надання соціальної послуги.

3. Підвищити рівень кваліфікації  працівника-надавача послуги шляхом участі у навчальних семінарах, робочих нарадах тощо.

4. Своєчасно здійснювати перегляд  індивідуальних планів надання соціальної послуги.

   

Соціальна послуга представництво інтересів

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної послуги представництва інтересів застосовувалися показники якості соціальної послуги,  відповідно до додатку 3  Державного стандарту соціальної послуги.

При проведенні оцінки якості використовувалися такі методи оцінки: опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників шляхом анкетування, спостереження за процесом надання соціальних послуг; бесіди/співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг, вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Показники кількісні

Від 0% до 50%

Від 51% до 79%

Від 80% до

100%

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ І РЕЗУЛЬТАТ ЇХ РОЗГЛЯДУ

«ДОБРЕ»

-

 

КІЛЬКІСТЬ ЗАДОВОЛЕНИХ ЗВЕРНЕНЬ ЗА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

-

-

«ДОБРЕ»

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПІДВИЩИЛИ РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ

-

-

«ДОБРЕ»

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОВОДИТЬСЯ ЩОРОКУ

-

-

«ДОБРЕ»

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 АДРЕСНІСТЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

«ДОБРЕ»

-

-

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

СВОЄЧАСНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

ДОСТУПНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

ПОВАГА ДО ГІДНОСТІ ОТРИМУВАЧА

«ДОБРЕ»

-

-

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

 

Оцінка якості соціальної послуги в цілому

Узгальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом,  що надає соціальну послугу

«ДОБРЕ»

ПРОДОВЖУВАТИ РОБОТУ ІЗ СУБ’ЄКТОМ

«ЗАДОВІЛЬНО»

-

«НЕЗАДОВІЛЬНО»

-

   

 

 

 

 

Соціальна послуга профілактики

 

Для проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги профілактики застосовувалися показники якості відповідно до додатку 4  Державного стандарту соціальної послуги профілактики.

Комісією для проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги використовувались такі методи оцінки: опитування, співбесіди,  спостереження за процесом надання послуги, аналіз звернень. В опитуванні взяли участь 4 (100%) отримувачів соціальної послуги.

При проведенні внутрішньої оцінки якості соціальної послуги застосовувались показники якості: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, конфіденційність, професійність, поінформованість отримувача соціальної послуги про свої права та обов’язки, а також про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини.

 

 

кількісні показники якості

Від

0% до 20%

(добре)

Від

21% до 50% (ЗАДОВІЛЬНО)

Від

51% до 100%

(НЕЗАДОВІЛЬНО)

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ ТА РЕЗУЛЬТАТ ЇХ РОЗГЛЯДУ

«добре»

-

-

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність ТА ВІДКРИТІСТЬ

«добре»

-

-

кОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

«добре»

-

-

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ОТРИМУВАЧА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПРО СВОЇ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

«добре»

-

-

 

 

 

 

 

показники КІЛЬКІСНІ

Від

0% до 20%

(НЕЗАДОВІЛЬНО)

Від

21% до 50% (ЗАДОВІЛЬНО)

Від

51% до 100%

(добре)

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги  профілактики

-

-

«добре»

Кількість отримувачів соціальної послуги у роботі з якими було успішно досягнуто визначених у індівідуальному плані завдань

-

-

«добре»

кількість фахівців, які мають відповідну фахову освіту до кількості фахівців, які надають послугу

-

-

«добре»

кількість фахівців, які підвищили рівень кваліфікації до зага-льної кількості фахівців, які надають послугу

-

-

«добре»

частота здійснення моніторингу  якості  послуг на рік відповідно до нормативу

-

-

«добре»

 

Оцінка якості соціальної послуги в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі з  надання соціальної послуги

«добре»

ПРОДОВЖУВАТИ РОБОТУ ІЗ СУБ’ЄКТОМ

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Заходи з покращення якості надання соціальної послуги профілактики

 

1. Продовжувати підвищувати рівень кваліфікації працівника-надавача послуги шляхом участі у навчальних семінарах, конференціях, робочих нарадах тощо.

2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань роботи відділення соціальної роботи Центру, порядку та умов надання соціальної  послуги.

3. Продовжувати надавати соціальну послугу своєчасно, якісно та в повному обсязі, здійснювати постійний моніторинг якості її надання.

4. Своєчасно здійснювати перегляд індивідуальних планів надання соціальної послуги.

5. Здійснювати роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг.

 

Соціальна послуга посередництва

 

Соціальну послугу посередництва отримували 2 сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Комісією для проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги використовувались такі методи: опитування, співбесіди, анкетування, спостереження за процесом надання соціальної послуги, аналіз звернень.

При проведенні внутрішньої оцінки якості соціальної послуги застосовувались показники якості: адресність та індивідуальний  підхід,  результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, конфіденційність, професійність, поінформованість отримувача соціальної послуги про свої права та обов’язки, а також про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини.

 

Адресність та індивідуальний підхід

Отримувачам соціальної послуги визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах, укладено договори про надання соціальної послуги.

Усі особові справи отримувачів соціальної послуги містять індивідуальні плани надання соціальної послуги, що відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів.

За результатами опитувань під час надання соціальної послуги працівники застосовують індивідуальний підхід з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги посередництва та толерантне ставлення до  політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, сімейного та майнового стану, місця проживання,  умови отримання соціальної послуги.

Усі отримувачі послуги залучаються до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів надання послуги та до процесу оцінювання якості її надання.

Результативність

Згідно з проведеним опитуванням, усі отримувачі послуги задоволені її наданням, що відображається покращенням їх емоційного, психологічного, фізичного стану, позитивними змінами у стані отримувачів соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. Незадоволених умовами надання соціальної послуги не виявлено.

Скарг від отримувачів послуги не надходило.

Кількість отримувачів послуги, у яких активізувалась здатність долати проблеми та виходити зі складної життєвої ситуації до загальної кількості отримувачів послуги становить 100%.

У роботі з отримувачами послуги було успішно досягнуто визначених у індивідуальному плані  мети та завдань надання соціальної послуги.

         

Своєчасність

Оцінювання потреб у соціальній послузі проводиться протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви про надання соціальних послуг, що відповідає термінам, визначеним Державним стандартом. 

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги. Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку.  Усі особові справи отримувачів послуги містять договори про надання соціальних послуг.

Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

 

Доступність та відкритість

Відділення соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Лохвицької  міської ради розташоване на першому поверсі двоповерхової будівлі в центрі міста з електро-, тепло- та водопостачанням. В наявності пандус для забезпечення потреб осіб із обмеженими можливостями. 

На належному рівні забезпечення відділення соціальної роботи Центру приміщенням, обладнанням, витратними матеріалами, необхідними для надання соціальної послуги.

 

Дотримання конфіденційності, поваги до гідності та недопущення негуманних і дискримінаційних дій до отримувача соціальної послуги

Під час проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги, згідно з опитуваннями визначено, що усі отримувачі задоволені ставленням до них надавачів соціальної послуги.

Під час надання соціальної послуги працівники відділення соціальної роботи Центру дотримуються конфіденційності, поваги до гідності отримувача соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій.

Усі договори про надання соціальних послуг містять положення щодо дотримання принципу конфіденційності. Випадків порушення договору не виявлено.

 

Професійність

Штатний розпис відділення соціальної роботи Центру сформовано відповідно до законодавства.

В наявності затверджені директором Центру посадові інструкції, що відповідають нормативно-правовим актам. Працівники відділення ознайомлені з посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

В усіх особових справах працівників містяться копії документів про освіту державного зразка.

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу, мають фахову освіту, пройшли відповідне навчання та чергове підвищення кваліфікації.

Працівники відділення постійно приймають участь у робочих нарадах, навчальних семінарах, конференціях з обміну досвідом, у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів.

Відділення забезпечене приміщенням, обладнанням необхідними для надання соціальної послуги.

 

Поінформованість отримувача соціальної послуги про свої права та обов’язки, а також про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини

 

Згідно з результатами опитувань, надавачі соціальної послуги інформують отримувачів щодо їх прав та обов’язків, про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини.

Одним із заходів проведення оцінки якості соціальної послуги є само- оцінювання працівників суб’єкту надання соціальних послуг. За результатами анкетування працівники відділення, надавачі соціальної послуги задоволені своєю роботою, готові працювати краще і підвищувати свій рівень кваліфікації.

Оцінка якості соціальної послуги посередництва визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали).

 

кількісні показники якості

Від

0% до 20%

(добре)

Від

21% до 50% (ЗАДОВІЛЬНО)

Від

51% до 100%

(НЕЗАДОВІЛЬНО)

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ ТА РЕЗУЛЬТАТ ЇХ РОЗГЛЯДУ

«добре»

-

-

Показники якісні

Від

 80% до 100%  (добре)

Від

51% до 79%

(задовільно)

Від

 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність ТА ВІДКРИТІСТЬ

«добре»

-

-

кОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача послуги

«добре»

-

-

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

«добре»

-

-

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ОТРИМУВАЧА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПРО СВОЇ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

«добре»

-

-

 

 

 

 

 

кількісні показники якості

Від

0% до 20%

(НЕЗАДОВІЛЬНО)

Від

21% до 50% (ЗАДОВІЛЬНО)

Від

51% до 100%

(добре)

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги 

-

-

«добре»

Кількість отримувачів соціальної послуги у роботі з якими було успішно досягнуто визначених у індівідуальному плані (програмі) завдань

-

-

«добре»

кількість фахівців, які мають відповідну фахову освіту

-

-

«добре»

кількість фахівців, які підвищили рівень кваліфікації

-

-

«добре»

Частка здійснення моніторингу якості надання послуг на рік відповідно до нормативу

-

-

«добре»

 

Оцінка якості соціальної послуги в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі з  надання соціальної послуги

«добре»

ПРОДОВЖУВАТИ РОБОТУ ІЗ СУБ’ЄКТОМ

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Заходи з покращення якості надання соціальної послуги посередництва

 

1. Підвищити рівень кваліфікації працівників-надавачів послуги шляхом участі у навчальних семінарах, конференціях, робочих нарадах, у тому числі за допомогою інтернет – ресурсів тощо.

2. Продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальні послуги, здійснювати постійний моніторинг якості їх надання.

3. Своєчасно здійснювати перегляд індивідуальних планів надання соціальної послуги.

4. Здійснювати роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг.

 

 

 

 

Соціальна послуга кризового та екстреного втручання

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної послуги застосовувалися показники якості соціальної послуги кризового та екстреного втручання,  відповідно до додатку 4  Державного стандарту соціальної послуги.

При проведенні оцінки якості використовувалися такі методи оцінки: опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників, спостереження за процесом надання соціальних послуг, бесіди/співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг, вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Оцінка якості соціальних послуг визначається  із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг зазначеної в Додатку 2 до пункту 3.5 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

 

Показники кількісні

Від 0% до 50%

Від 51% до 79%

Від 80% до

100%

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ ТА РЕЗУЛЬТАТ ЇХ РОЗГЛЯДУ

«ДОБРЕ»

-

-

КІЛЬКІСТЬ ЗАДОВОЛЕНИХ ЗВЕРНЕНЬ ПРО ОТРИМАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ 

-

-

«ДОБРЕ»

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПІДВИЩИЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ

-

-

«ДОБРЕ»

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОВОДИТЬСЯ ЩОРОКУ

-

-

«ДОБРЕ»

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 АДРЕСНІСТЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

«ДОБРЕ»

-

-

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

«ДОБРЕе»

-

-

СВОЄЧАСНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

ДОСТУПНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

ПОВАГА ДО ГІДНОСТІ ОТРИМУВАЧА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

«ДОБРЕ»

-

-

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

 

Оцінка якості соціальної послуги в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, 

що надає соціальну послугу

«ДОБРЕ»

ПРОДОВЖУВАТИ РОБОТУ ІЗ СУБ’ЄКТОМ

«ЗАДОВІЛЬНО»

-

«НЕЗАДОВІЛЬНО»

-

 

Заходи

з покращення якості надання соціальної послуги екстреного втручання

 

1. Підвищення  рівня кваліфікації працівників-надавачів послуги шляхом участі у навчальних семінарах, конференціях, робочих нарадах, у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів тощо.

2. Продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальні послуги, здійснювати постійний моніторинг якості їх надання.

3. Своєчасно здійснювати перегляд індивідуальних планів надання соціальної послуги.

4. Здійснювати роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг.

 

Рекомендації щодо покращення організації роботи

1. Забезпечити вивчення працівниками Державних стандартів надання соціальних послуг та інших нормативних документів.

2. Забезпечити складання і перегляд індивідуальних планів надання соціальних послуги в порядку і в строки встановлені Державними стандартами.

3. Забезпечити проходження відповідного навчання та чергового підвищення кваліфікації усіма фахівцями, які надають соціальні послуги.

 

 

Директор Центру

надання соціальних послуг

Лохвицької міської ради                                                           Світлана ЖДАН

 

Юлія МАКОВЕЦЬКА 0664614510