Звіт про стан якості надання соціальних послуг у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради

  • 774

ЗВІТ

про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу

та оцінки якості соціальної послуги  «консультування»,  «соціальної адаптації», «соціальної профілактики» та «денного догляду» у відділенні

надання соціальних послуг в умовах денного перебування

Відповідно до пункту 8 статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, «Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» від 01.06.2020 р. № 449, Державного стандарту денного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 452 та наказу Міністерства соціальної політики України від 07 грудня 2018 р. № 1834  «Про затвердження Змін до Державного стандарту денного догляду», Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року № 514, Державного стандарту соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України  від  02 липня 2015 року № 678 та Державного стандарту соціальної послуги профілактики, затвердженого   наказом  Міністерства   соціальної   політики   України  від 10 вересня 2015 року № 912,  з метою оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції працівників відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування, виявлення та вирішення проблем, що гальмують розвиток надання соціальних послуг, що надаються відділенням на виконання наказу директора Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради від 04.01.2023 року № 5-ОД «Щодо проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради» з 01.02.2023 р. по 01.03.2023 р. була проведена внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг  консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду за 2022 рік.

 

Основними завданнями Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради при проведенні внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду є:

оптимізація діяльності роботи відділення, що надає дані соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду;

підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

дотримання встановленого та підвищення рівня якості зазначених соціальних послуг;

дотримання вимог щодо якості соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду, встановлених у відповідності до Державних стандартів;

визначення результативності надання соціальних послуг;

виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальних послуг, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг і поширення успішного досвіду.

Методи оцінки якості зазначених соціальних послуг:

опитування/анкетування, інтерв’ювання отримувачів соціальних послуг та їх законних представників;

спостереження за процесом надання соціальних послуг;

бесіда/співбесіда  з персоналом відділення, що надає послуги;

вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Для отримання  об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальних послуг, вивчення думки щодо якості надання соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду було організовано опитування, анкетування отримувачів послуг. Опитування проводили члени Комісії з моніторингу  та оцінки якості соціальних послуг.

Протягом 2022 року у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру соціальні послуги отримали 898 осіб (з них виключно 777 осіб).  Соціальну послугу консультування у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування  отримало 898 осіб. В опитуванні прийняло участь 809 осіб, що складає 90% від загальної кількості отримувачів за даний період. Послугу соціальна адаптація отримали 88 осіб, в опитуванні прийняли участь  80 осіб (91%). Послугу соціальна профілактика отримали 386 осіб, в опитуванні прийняли участь 310 осіб (81%). Послугу денний догляд отримали 462 особи, в опитуванні прийняло участь 398 осіб (87%).

За результатами опитування можна зробити висновок, що отримувачі задоволені якістю соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду. В  ході отримання послуг виявлено покращення емоційного, психологічного та фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавалась. Надаючи послуги, фахівці Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради враховували потреби отримувачів. В ході аналізу результатів дослідження виявлено позитивну тенденцію в процесі надання соціальних послуг, індивідуальні потреби отримувачів послуг задовольняються, вимоги й показники забезпечення  якості, що встановлені у Держаних стандартах соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду дотримуються.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувалися:

показники якості соціальної послуги консультування відповідно додатку 6 Державного стандарту соціальної послуги консультування;

показники якості Державного стандарту соціальної послуги соціальної адаптації, відповідно додатку 4;

показники якості Державного стандарту соціальної послуги соціальної профілактики, відповідно додатку 4;

показники якості надання соціальної послуги денного догляду, відповідно додатку 4;

 рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, відповідно додатку 2  Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904.

 

Адресність та індивідуальний підхід (100 %)

 

За звітний період  до Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради скарг на діяльність працівників відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру не надходило. Статус – добре;

Всі особові справи отримувачів соціальних  послуг оформлені згідно з Державним стандартом відповідної послуги, також 100 % містять індивідуальні плани надання відповідної послуги, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги. Статус – добре.

 

Результативність (99 %)

 

За результатами співбесіди отримувачі соціальної послуги консультування задоволені  на 99 %, соціальна адаптація – на 97 %, соціальна профілактика – 100 % та денний догляд – 99 %. Статус –добре.

Отримувачі соціальних послуг констатували покращення емоційного, психологічного та фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась.

В ході проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості проводились опитування, співбесіди отримувачів щодо якості надання  соціальної послуги.

При наданні послуги соціальна адаптація висловлювались пропозиції про збільшення кількості екскурсій, перегляду старих фільмів, частіше організовувати концерти, збиратися на свіжому повітрі та організовувати круглі столи із чаюванням.

 

Своєчасність (100 %)

 

Рішення про надання соціальних послуг чи відмову у їх наданні приймається відділом соціального захисту населення виконавчого комітету Лохвицької міської ради у термін визначений Державним стандартом з дати звернення (подачі заяви) отримувачем соціальної послуги. Строки та терміни надання соціальних  послуг відповідають зазначеним в індивідуальних  планах.

 

         

 

 

Доступність та відкритість (100 %)

 

Приміщення Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради, в якому здійснюється надання соціальних послуг відділенням надання соціальних послуг в умовах денного перебування, відповідають санітарним та протипожежним нормам.

При вході до Центру є пандус, що необхідно для людей з обмеженими фізичними можливостями. Приміщення та кабінети знаходяться на перших поверхах.  Біля всіх кабінетів або на дверях кабінетів розташовані таблички з написом назви кабінету. У відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради є місця очікування для отримувачів соціальних послуг.

Одним з шляхів донесення до клієнтів інформації про соціальні послуги є робота мультидисциплінарної команди. Всі заходи, що проводяться мультидисциплінарною командою, робота Університету третього віку,  груп активних пенсіонерів, надання кінезо-терапевтичних та рекреаційних послуг висвітлюються на сайті Лохвицької міської ради, а також у мережі Facebook на офіційній сторінці Центру та районній газеті «Зоря».

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги (100%)

 

В ході опитування отримувачі соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду  не висловлювали зауважень щодо роботи  працівників відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування, які в своїй роботі використовують індивідуальний підхід та з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги. Не допускають негуманних та дискримінаційних дій щодо них. У своїй роботі працівники відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування дотримуються принципу конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків.

   

Професійність (100%)

      

У Центрі надання соціальних послуг Лохвицької міської ради затвердженні положення, структура та штатний розпис сформовано відповідно до чинного законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації

В особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка), які відповідають кваліфікаційним вимогам.

Працівники відділення проходять медичний огляд відповідно до вимог чинного законодавства України.

Працівники відділення забезпечені обладнанням для надання соціальних послуг.

Працівники відділення брали участь в онлайн-вебінарах для свого професійного росту.

 

Зручність (100%)

 

Отримувачі послуг під час опитування висловили задоволення щодо графіку занять, розробленого у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування, а також графіком, який складений завідувачем відділення  та психологом для активних пенсіонерів, що відвідують групи за інтересами та соціально – педагогічу послугу «Університет третього віку». Отримувачі соціальної послуги денний догляд також висловлювали задоволення графіком отримання ними кінезо-терапевтичних та рекреаційних послуг.

  

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальної послуги консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду  по відділенню надання соціальних послуг в умовах денного перебування узагальнений статус відповідає  встановленому рівню «добре».

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

 

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, профілактики та денного догляду

«добре»

-

-

Кількість працівників, які пройшли атестацію в відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування

-

-

-

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

 

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру надання соціальних послуг

Лохвицької міської ради

 

Підвищити рівень кваліфікації працівників відділення протягом 2023-2024 років, в тому числі шляхом навчальних семінарів, тренінгів, онлайн-вебінарів, ознайомлення з новими законодавчими актами у сфері соціального обслуговування.

Продовжувати роботу щодо виявлення громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, інших незахищених категорій населення, які перебувають в складних життевих обставинах у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в тому числі внутрішньо переміщених осіб у наданні соціальних послуг.

Своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду в частині їх перегляду; забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства.

Проводити відповідну роботу з працівниками відділення щодо підвищення якості надання соціальних послуг їх отримувачами.

Продовжувати роботу, спрямовану на  своєчасний розгляд і задоволення звернень та скарг отримувачів соціальних послуг у відділенні.

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців Лохвицької територіальної громади з питань роботи відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування.

Продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів надання соціальних послуг, встановлених у відповідності до Державних стандартів.

 

 

Директор Центру надання

соціальних послуг

Лохвицької міської ради                                                         Світлана ЖДАН

                                                                   

  

Юлія ДРОЗДЕНКО (05356) 3 45 09 Фото без опису