Актуальні питання реєстрації платників ПДВ, з урахуванням змін Податкового кодексу України

  • 208

З 05 лютого 2023 року набрав чинності Закон України від 12 січня 2023 року № 2881-ЇХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану» (далі - Закон № 2881), який опублікований у газеті «Голос України» від 04.02.2023 № 25 та введено в дію з 04 березня 2023 року.

Згідно із Законом № 2881 на період дії воєнного, надзвичайного стану Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим експортного забезпечення з метою державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та особливостей здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту товарів, включених до товарних позицій 1001, 1003, 1005, 1201, 1205, 1206, 1512, 2306 згідно з УКТ ЗЕД.

Операції із вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту товарів, щодо яких Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про запровадження режиму експортного забезпечення, можуть здійснювати виключно суб'єкти ЗЕД - платники податку на додану вартість (далі — ПДВ), реєстрація яких не є призупиненою.

Пунктом 91 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі - Кодекс) до припинення чи скасування воєнного або надзвичайного стану в Україні визначено особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту товарів, до яких відповідно до статті 19 Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність» застосовано режим експортного забезпечення.

Нормами підпункту 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу встановлюються вимоги щодо обов’язкової реєстрації як платників ПДВ осіб, які здійснюють придбання / постачання товарів для використання в операціях з експорту товарів, щодо яких застосовується режим експортного забезпечення. При цьому нормами Закону № 2881 не встановлюються особливі правила такої реєстрації, а також розміри обсягів оподатковуваних операцій для обов’язкової реєстрації та терміни для подання заяви для реєстрації платниками ПДВ таких осіб.

Порядок реєстрації платників ПДВ регламентовано статтею 183 Кодексу та розділом III Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 (далі - Положення).

Отже до процедури реєстрації платниками ПДВ осіб відповідно до підпункту 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу застосовуються правила обов’язкової реєстрації та підстави для відмови в реєстрації як платника податку, визначені статтею 183 (крім пункту 183.2) розділу V Кодексу, і не застосовуються норми статті 181 розділу V Кодексу.

Для забезпечення реєстрації платниками ПДВ осіб, які придбають/постачають товари з використання в операціях, до яких застосувається режим експортного забезпечення на веб-порталі ДПС в рубриці «Електронна звітність – Платникам податків про електронну звітність – Інформаційно-аналітичне забезпечення – Реєстр форм електронних документів» розміщено електронну форму заяви ф.1-ПДВ (ідентифікатор форми  J/F1310110).

Таким чином, реєстрація платниками ПДВ вищезгаданої категорії осіб,   здійснюється на підставі реєстраційної заяви платника ПДВ за ф.№1-ПДВ,  яка подається у порядку, визначеному пунктом 183.7 статті 183 Кодексу, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Реєстрація платників, які зареєстровані відповідно до підпункту 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, діє з дня внесення до Реєстру платників ПДВ відповідного запису.

Головне управління ДПС у Полтавській області

Фото без опису