ЯК ОТРИМАТИ ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ ЗА ФАКТИЧНИМ МІСЦЕМ ПЕРЕБУВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

 • 140

Згідно діючого законодавства державні соціальні допомоги можуть призначатися та виплачуватися за фактичним місцем проживання (перебування), за умови не отримання допомоги за зареєстрованим місцем проживання.

Для отримання внутрішньо переміщеними особами соціальної підтримки за місцем фактичного перебування (проживання) необхідно стати на облік, як внутрішньо переміщена особа, та отримати відповідну довідку.

 

ПЕРЕЛІК ОКРЕМИХ ВИДІВ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ, ЯКІ МОЖЕ ОТРИМАТИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА ЗА МІСЦЕМ ПЕРЕБУВАННЯ НА ОБЛІКУ

 

 • ДОПОМОГА НА ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які:

 • перемістилися з тимчасово окупованих російською федерацією територій України;
 • перемістились з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих;
 • особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку до 20 травня 2022 р. на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб портал електронних послуг, або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій.

Розмір допомоги:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць;

для інших осіб – 2000 гривень на місяць.

Допомога надається щомісячно з місяця звернення.

 

 • ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА  ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

Право на допомогу мають сім’ї, які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від встановленого рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Розмір допомоги визначається як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Для розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім’ї враховуються доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить у 2023 році:

для працездатних осіб (45 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб): 1207,80 грн.;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100% прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність): 2093 грн;

для дітей (130% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) віком: до 6 років: 2953,60 грн; від 6 до 18 років: 3682,90 грн; від 18 до 23 років (за умови навчання за денною формою):  3489,20 грн.

Право на допомогу малозабезпеченим сім’ям визначається з урахуванням отриманих сім’єю доходів, її майнового стану, факту зайнятості працездатних членів сім’ї (роботи, навчання, здійснення догляду за дітьми до 3 років, до 6 років, на підставі висновку ЛКК, за тяжкохворими дітьми, за дітьми з інвалідністю, за особами з інвалідністю 1 групи, 2 групи внаслідок психічного розладу, за особами, які досягли 80-річного віку, надання соціальних послуг).

 

 • ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ОСОБАМ З ІНВАЛІДНСТЮ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДІНСТЮ

Кому призначається допомога:

-особі з інвалідністю з дитинства (причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність визначаються органом медико-соціальної експертизи);

- на дітей з інвалідністю віком до 18 років (причина і строк, на який встановлюється інвалідність визначаються лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів).

 

РОЗМІР ДОПОМОГИ У 2023 РОЦІ

(грн)

особам з інвалідністю з дитинства 1 групи підгрупи А з надбавкою на догляд (100% + 200 %  прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність, але не менше розміру допомоги на дитину підгрупи А віком від 6 до 18 років)

7 131,10

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд (100% +100% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність)

4 186

особам з інвалідністю з дитинства ІІ, ІІІ групи, на дітей з інвалідністю до 18 років без надбавки на догляд (не менше 100% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність)

2 100

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ, групи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

(80 % + 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

3 244,15

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ, групи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

2825,55

на дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд

(70% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність + 200 % прожиткового мінімуму для дитини до 6 років, на догляд)

6009,10

на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд (70% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність + 50 % прожиткового мінімуму для дитини до  6 років, на догляд)/

2601,10

на дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд  (70% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність + 200 %  прожиткового мінімуму для дитини від 6 до 18 років, на догляд)

7131,10

на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

(70% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність + 50 %  прожиткового мінімуму для дитини від  6 до 18  років, на догляд)

2881,60

 

 • ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ
 • Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною.

Для призначення допомоги за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається: заява за встановленою формою та свідоцтво про народження дитини. Опікун надає рішення про встановлення опіки.

Допомога призначається за умови звернення не пізніше 12 місяців після народження дитини у розмірі 41280 гривень.

Допомога виплачується одноразово при народженні дитини у сумі 10320 грн, решта суми допомоги виплачується протягом 36 місяців по 860 грн.

 

 • Допомога на дітей одиноким матерям

Призначається одинокій матері (яка не перебувають у шлюбі), одинокому усиновителю, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом РАЦС за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу також мають мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.

 

Розмір допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, які становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги.

Прожитковий мінімум у 2023 році  для дітей віком до 6 років – 2272 грн, від 6 до 18 років – 2833 грн;  від 18 до 23 років (за умови навчання за денною формою) – 2684 грн.

Допомога призначається на 6 місяців з місяця, в якому було подано заяву та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (за умови навчання за денною формою - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років) включно.

Право на допомогу визначається з урахуванням отриманих сім’єю доходів, її майнового стану, факту зайнятості працездатних членів сім’ї (роботи, навчання, здійснення догляду за дітьми до 3 років, до 6 років, на підставі висновку ЛКК, за тяжкохворими дітьми, за дітьми з інвалідністю, за особами з інвалідністю 1 групи, 2 групи внаслідок психічного розладу, за особами, які досягли 80-річного віку, надання соціальних послуг).

 

 • КУДИ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЬ ЗА ОТРИМАННЯМ ДЕРЖАВНИХ ДОПОМОГ

Заява з необхідним пакетом документів для отримання допомог подається за фактичним місцем перебування:

- у територіальних громадах - до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг;

- в містах обласного значення - до управління соціального захисту населення.

Крім того, документи для призначення окремих видів допомог можна подати в електронній формі дистанційно через Портал Дія (допомоги на проживання ВПО, допомоги при народженні дитини).

 

 • ДОДАТКОВІ ОБЛАСНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

В рамках Комплексної програми соціального захисту населення області з 2023 року запроваджено виплату:

- разової грошової допомоги сім’ям внутрішньо переміщених осіб, у складі якої є дитина з інвалідністю у розмірі 4000 грн;

- надання матеріальної допомоги (за зверненням) онкохворим внутрішньо переміщеним особам у розмірі до 20 тис. грн, на онкохворих дітей до 100 тис. грн.

 

Департамент соціального захисту населення

Полтавської облдержадміністрації

вул. Ціолковського, 47, м. Полтава