Фактори впливу на якість насіння

  • 126

Сільгоспвиробники , що вирощують ті чи інші сільськогосподарські  культури   зацікавлені  в  тому, аби насіння було якомога вищої якості. Адже кожному працюючому, цілком  логічно,   хочеться ба-чити найкращий результат своєї роботи.  Найперше , потрібно використовувати для сівби лише сертифіковане насіння з високою схожістю та енергією проростання.

Досить відчутний вплив на якість насіння  мають і екологічні умови зони вирощування, а також ме-теорологічні умови кожного конкретного року. Вже нікого не здивує той факт, що насіння однако-вої репродукції посіяне у різних географічних зонах, дасть зовсім різні кількісні та якісні показники врожайності.

Далеко не усі агротехнічні заходи спрямовані на приріст врожайності, забезпечують також гарний вплив на якість насіння. Це пов’язано з неоднаковим впливом певного агрозаходу на величину врожаю і урожайні якості насіння. Величина врожаю залежить від оптимального поєднання числа рослин на 1 га і продуктивності кожної рослини, а урожайна якість насіння визначається величиною, вирівняністю, схожістю, стійкістю проти хвороб тощо. Тому для вирощування насіння необхідно розробляти спеціальну технологію, з врахуванням особливостей основних агрозаходів.

Вибір найкращого попередника,який сприяє підготовці ґрунту до вирощування саме цієї культури, та не створюватиме видового чи сортового засмічення – наступний крок назустріч гарним врожаям.

Не варто насінницькі посіви розміщувати на полях, де основний обробіток ґрунту проводився безплужним способом. Це спричиняє сильніше забур’янення і ураження насіння хворобами.

Коли місце вибрано, необхідно звернути увагу на такі елементи, як строки сівби, норми висіву.

Ними регулюють густоту стояння рослин, яка в свою чергу впливає на величину насінин. На зріджених посівах утворюється не вирівняне за розмірами і масою насіння.  При надмірному загущенні посівів формується дрібне насіння з низькою масою 1000 насінин і меншою силою росту.

Строки сівби встановлюють з врахуванням біологічних особливостей польових культур. У озимих культур він повинен забезпечити формування найвищих адаптивних властивостей рослин. Для ранніх ярих культур кращим є ранній строк сівби, рослини менше пошкоджуються шкідниками. Пізні ярі краще висівати при встановленні оптимальної температури на глибині загортання ґрунту і коли минає небезпека повернення холодів.

Обробка насіння стимуляторами росту підвищує імунітет до хвороб та закладає фундамент майбутнього розвитку. Таке насіння краще переживає зміни погодних умов і легше пристосовується до конкретної ситуації.

Систему удобрення розробляють також у  комплексі з іншими чинниками. Необхідно враховувати, що надмірне підвищення дози азоту, недотримання правильного співвідношення з іншими макроелементами, хоч і підвищує урожайність, але разом з тим негативно діє на якість насіння. Різко зменшується стійкість насіння проти хвороб, погіршуються посівні і урожайні якості. Обов’язковим є внесення на насінницьких посівах фосфорних і калійних добрив. Вони підвищують насіннєву продуктивність, сприяють підвищенню сили росту, енергії проростання насіння.

Догляд за насіннєвими посівами, крім загальноприйнятих заходів (застосування гербіцидів, фунгіцидів, підживлень), передбачає проведення видових , сортових прополок  та ін.

Для одержання якісного насіння важливе значення мають строки і способи збирання. На насіннєвих посівах строки визначаються часом припинення надходження пластичних речовин у насінину. Їх необхідно зібрати за короткий строк – 6-8 днів. Дослідами встановлено, що урожайна якість насіння зернових культур є високою як при роздільному збиранні у середині фази воскової стиглості, так і при своєчасному збиранні прямим комбайнуванням.

Зберігання насіння є завершальним етапом технологічного процесу виробництва насіння. То ж і тут потрібно дотриматися певних правил: вчасно очистити насіння від домішок,  не допустити зігрівання, змішування сортів, заселення амбарними шкідниками та ін.

Відділ насінництва, розсадництва та якості зерна Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області наголошує: суб'єктам господарювання   необхідно постійно здійснювати впровадження у виробництво високоякісного насіння нових перспективних сортів   високих генерацій, що в свою чергу  сприяє підвищенню ефективності виробництва насіння,  істотно впливає на рівень його конкурентоспроможності     та дозволяє отримувати  високі врожаї  сільськогосподарських культур.

Валентина Залізняк, відділ насінництва,  розсадництва та якості зерна Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області.Фото без опису