Сортозаміна та сортооновлення - гарантоване підвищення врожайності сільськогосподарських культур

  • 103

Зерновиробництво для нашої держави є найбільш пріоритетною та стратегічно важливою галуззю агропромислового комплексу і без підвищення ефективності системи насінництва неможливий подальший  його   розвиток.

В період осінньої посівної кампанії спеціалісти відділу контролю в сфері насінництва, розсадництва та    якості зерна Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області наголошують суб’єктам господарювання всіх форм власності щодо питання сортозаміни та сортооновлення.  

Країна володіє значним за обсягом сортовим потенціалом різних сільськогосподарських культур . Особливо велике значення у виробництві продукції рослинництва має насінництво, адже тільки через насіння будь-який сорт чи гібрид реалізує свій урожайний потенціал.   Сорт як ефективний засіб виробництва спрацьовує тільки завдяки використанню високоякісного насіння, яке визначає міру продуктивної реалізації сортових, природних та економічних ресурсів при виробництві рослинницької продукції і є об'єктом його інтенсифікації.

 За рахунок посіву доброякісним насінням нових районованих і перспективних сортів врожаї і валові збори зерна та продукція інших сільгоспкультур підвищуються.  Тому кожен сільськогосподарський виробник рано чи пізно підходить до необхідності проводити сортозаміну та сортооновлення.

З появою нових сортів та гібридів проводиться перехід на їх використання у виробництві, тобто сортозаміна - запровадження у виробництво нових більш урожайних з високою якістю продукції нових сортів та гібридів замість існуючих менш цінних. Проте  потенційні можливості сорту можуть бути реалізовані лише за високої якості насіння – чистосортності, схожості, стійкості до ураження хворобами та шкідниками. Сортозаміну необхідно проводити протягом 1-2 років. Заміна сорту дозволяє у повній мірі використати біологічні та господарські переваги нового сорту й одночасно позбутися тиску хвороб і шкідників, які супроводжували попередній сорт.

Будь-який  сорт,  стійко зберігає свої спадкові якості в ряді поколінь. Але у процесі розмноження спостерігається зниження показників якості, що призводить до погіршення сорту.     Починаючи вже з третьої генерації   значно зменшується врожайність порівняно з базовим насінням, зокрема знижується кількість продуктивних стебел на одиницю площі, число і маса зерен в колосі  тощо. Тому виникає необхідність проводити сортооновлення.

Сортооновлення   –    це заміна сортового насіння низьких репродукцій, у якого погіршилися сортові й біологічні якості, на насіння того самого сорту, але вищих репродукцій. Сортооновлення в товарних господарствах необхідно проводити базовим насінням (супереліта, еліта) або сертифікованим насінням першої генерації в певні строки, прийняті науково-дослідною установою в зоні її діяльності.

В Україні діє ряд важливих законодавчо – нормативних актів, а саме Закон України  «Про охорону прав на сорти рослин» та  «Про насіння та садивний матеріал», які захищають права селекціонерів, регламентують виробництво, реалізацію та використання насіння. Введено в дію національні стандарти, що стали основними нормативними документами у насінництві. Періодично удосконалюється інструкція по польовому інспектуванню (апробації) сортових посівів. Існує мережа міжнародних регіональних організацій, які дозволяють задовольняти та захищати інтереси авторів сортів і виробників насіння.

З європейського та світового досвіду відомо, що своєчасна сортозаміна і сортооновлення є надійним резервом збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. То ж суб’єктам господарювання необхідно  постійно здійснювати впровадження у виробництво високоякісного насіння нових перспективних сортів і високих генерацій, що в свою чергу повинно сприяти підвищенню ефективності виробництва зерна та має істотно вплинути на рівень конкурентоспроможності вітчизняного товарного зерна на міжнародному зерновому ринку.

 

Валентина Залізняк, головний спеціаліст відділу контролю у сфері  насінництва,  розсадництва та якості зерна Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області.

Фото без опису