Наближення національного законодавства відповідно до Директив та Регламентів ЄС

  • 116

В 2021 році офіційно розпочав свою роботу в Україні  Проєкт Twinning  «Наближення національно-го законодавства України у сфері державного нагляду (контролю) за ГМО у відкритих системах, охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва до європейських норм та стандартів»(реєстраційна картка № 4684-01 від 12.04.2023 року).  

Загальна мета Проєкту: усунення недоліків у сфері державного нагляду (контролю) за дотриман-ням заходів біобезпеки та поширення ГМО у відкритих системах, охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва. Правове регулювання нагляду (контролю) за неконтрольованим використанням ГМО, ринком обігу насіння і садивного матеріалу, включаючи захист від напливу неякісного (контрафактного) насіння і садивного матеріалу. Регулювання майнових і особистих не-майнових відносин, що виникають у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелекту-альної власності на сорти рослин. Встановлення правових основ міжнародного співробітництва в галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО у відкритих системах.

Специфічна мета Проєкту: Наближення національного законодавства відповідно до Директив та Регламентів ЄС в частині державного нагляду (контролю) у сферах ГМО у відкритих системах, охо-рони прав на сорти рослин, насінництва і розсадництва. Вдосконалення відповідних систем нагля-ду (контролю) на основі стандартів ЄС.

 В рамках міжнародного проєкту Twinning «Наближення національного законодавства України у сфері державного нагляду (контролю) за ГМО у відкритих системах, охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва до європейських норм та стандартів», у вересні 2023 року відбулась зустріч представників   Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту спо-живачів  з експертами проекту – представниками Державної служби захисту рослин Латвії.

Основною ціллю проєкту є наближення національного законодавства відповідно до Директив та Регламентів ЄС в частині державного нагляду (контролю) у сферах ГМО у відкритих системах, охо-рони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва; вдосконалення відповідних систем на-гляду (контролю) на основі стандартів ЄС.

На черговому засіданні Наглядової ради проєкту Twinning «Наближення національного законо-давства України у сферах державного нагляду (контролю) за ГМО у відкритих системах, захисту прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва відповідно до норм і стандартів ЄС» члени Представництва ЄС в Україні, представники Державної служби з питань безпечності харчових про-дуктів та захисту споживачів та партнери ЄС з Латвії, Польщі та Нідерландів зробили аналіз роботи проекту, схвалили квартальний звіт та обговорили завдання на наступний період.

Квартал був досить інтенсивним та ефективним, зокрема ознайомлено експертів проєкту з специ-фікою роботи лабораторій Держпродспоживслужби, що включає проведення експертизи насіння на схожість та енергію проростання, чистоту та вологість, методики молекулярного аналізу та ана-лізу за ГМО-джерелами, в тому числі методами ІФ, ІФА та ПЛР.

В рамках проєкту Twinning  Департаментом фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві за участю експертів проєкту було організовано проведення навчання спеціалістів лабораторій щодо визначення посівних якостей насіння та садивного матеріалу відповідно до європейських норм та стандартів.

За результатами зустрічі учасники вирішили продовжити спільну співпрацю, зокрема у частині роз-робки проєктів нормативно-правових актів з метою відповідності їх європейському законодавству в сферах регулювання ГМО, насінництва, розсадництва та охорони прав на сорти рослин.

Валентина Залізняк, головний спеціаліст відділу контролю у сфері  насінництва,  розсадництва та якості зерна Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області