Звіт про результати внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги натуральна допомога Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради

  • 65

        Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449, Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 29.03.2021 р. № 147 та з метою оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції персоналу, виявлення та вирішення проблем, що гальмують розвиток надання соціальних послуг, що надаються відділенням з надання натуральної допомоги, враховуючи наказ директора Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради від 01.01.2024 року № 3-ОД «Про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг» з 01.02.2024 р по 01.03.2024 р. була проведена внутрішня оцінка якості соціальної послуги натуральна допомога за 2023 рік.

     Основними завданнями при проведенні оцінювання ефективності надання соціальної послуги натуральна допомога є:

       оптимізація та удосконалення діяльності роботи відділення з надання натуральної допомоги;                      

       підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

       виявлення позитивних і негативних тенденцій у процесі надання соціальної послуги натуральна допомога;

       визначення результативності надання соціальних послуг;

    виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення та аналіз причин, внаслідок яких відбулись такі порушення.

     Відповідно до наказу директора Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради від 01.01.2024 № 3-ОД щодо проведення оцінки якості соціальних послуг:   

        затверджено склад  Комісії  з моніторингу та оцінки якості соціальної послуги  натуральна допомога;

організовано і проведено внутрішній моніторинг та оцінка якості соціальних послуг у відділенні з надання натуральної допомоги  з 01 лютого  по 01 березня 2024 р.

Комісія працювала згідно графіка злагоджено, оперативно та ефективно відповідно Державного стандарту.

         Для проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг застосовували такі показники якості як:

    адресність та індивідуальний підхід, що визначаються шляхом аналізу  відповідності соціальної послуги індивідуальним потребам її отримувача;

     результативність, що визначається шляхом здійснення аналізу результатів, задоволення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, вирішення проблемних питань;

       своєчасність, що визначається шляхом здійснення аналізу дотримання строків прийняття рішення про надання соціальної послуги, надання в разі потреби невідкладної допомоги отримувачу послуг, виконання індивідуального плану надання соціальної послуги у визначені строки тощо;

        доступність та відкритість, що визначаються шляхом аналізу наявності інформації про соціальну послугу, умов та порядку її отримання, можливості отримання альтернативних послуг тощо, можливості надання допомоги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в отриманні необхідних документів для призначення соціальної послуги, можливості звернутися за отриманням соціальних  послуг та вільного (безперешкодного) доступу одержувача соціальних послуг до приміщення суб’єктів, що надають соціальні послуги, тощо;

       зручність, що визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо;

       повага до отримувача соціальної послуги, що визначається шляхом аналізу забезпечення ввічливого і гуманного ставлення з боку суб’єктів, що надають соціальні послуги, його честі, дотримання професійних та етичних норм і принципів у роботі з отримувачем соціальних послуг тощо (з цією метою проводиться анкетування отримувачів соціальних послуг);

      професійність, що визначається шляхом аналізу наявності належного рівня кваліфікації фахівців, що надають соціальні послуги, проведення підвищення їх кваліфікації, атестації.

        Під час проведення застосовувалися наступні методологічні заходи:         

     перевірка та аналіз ведення документації відповідно Державного стандарту соціальної послуги натуральна допомога, у тому числі звернень отримувачів соціальної послуги, опитування (анкетування) отримувачів соціальної послуги, бесіди з персоналом відділення з надання натуральної допомоги, спостереження за процесом надання соціальних послуг.

         Протягом 2023 року соціальною послугою натуральна допомога    скористалося 1335 осіб. Виключно відділенням з надання натуральної допомоги 868 осіб, а серед них:

          особи віком 80 років і старші (60 осіб);

          громадяни похилого віку (831 особа);

          особи з інвалідністю (98 осіб);

          ветеранів війни (5 осіб);

          ветеранів праці (535 осіб);

          постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (7 осіб);

          внутрішньо переміщені особи (27 осіб).

          За 2023 рік відділенням з надання натуральної допомоги надано соціальних послуг, а саме:

          перукарських (3473);

          пошиття  та ремонт одягу (дрібний) (571);

          прання білизни та одягу (137);

          послуга "соціальне таксі" (83);

          прокат технічних засобів реабілітації (116).

       В період з 02.01.2023 р. по 29.12.2023 р. включно в опитуванні взяло участь 789 осіб, що становить 91% від кількості, які обслуговуються виключно відділенням з надання натуральної допомоги Центру.

 

Адресність та індивідуальний підхід 100 %

          Всі особові справи підопічних оформлені з додержанням Державного  стандарту соціальної послуги натуральної допомоги і складаються з:

           рішення відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Лохвицької міської ради;

          договору про надання соціальної послуги;

          акту та висновку оцінки потреб особи;

          картки визначення індивідуальних потреб особи;

          індивідуального плану надання соціальної послуги.

       Для кожного отримувача послуг  визначені потреби та складені відповідні індивідуальні  плани. Перегляд індивідуальних планів здійснюється відповідно до вимог Державних стандартів, а саме через місяць із початку надання соціальної послуги з метою коригування (за потреби), надалі – раз на рік (за потреби), всі працівники, які безпосередньо надають послуги, ознайомлені з індивідуальними планами.

     Відповідно до рішення 33 сесії 8 скликання Лохвицької міської ради від 08 грудня 2022 року № 1 забезпечено надання соціальної послуги натуральна допомога за рахунок бюджетний коштів, незалежно від доходу.

      Результативність 98,3 %

       В результаті проведеного завідувачем відділення річного аналізу роботи відділення з надання натуральної допомоги спостерігається зростання кількості обслужених осіб, а також наданих послуг в порівнянні з 2022 роком (2022 р.-1256 осіб, 4111 послуг; 2023 р. - 1335 осіб, 4380 послуг).

      В ході проведеного аналізу результатів опитування на предмет покращення емоційного, психологічного та фізичного стану отримувачів соціальних послуг, виявлені  позитивні зміни по даному показнику, порівняно з періодом, коли послуги не надавались.  Всі звернення про отримання соціальної послуги натуральна допомога оперативно вирішені та задоволені. Під час проведених опитувань (в тому числі і телефонних) скарг та зауважень щодо обслуговування у відділенні з надання натуральної допомоги не надходило, натомість були пропозиції  щодо розширення спектру послуг.

      Своєчасність  100 %

    Під час проведення моніторингу комісією опрацьовано особові справи  відділення з надання натуральної допомоги Центру, внаслідок чого проаналізовано терміни оформлення документів. Рішення про надання соціальної послуги натуральної допомоги приймається протягом 1 дня з дня подачі заяви, з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг. Терміни складання та підписання договору про надання соціальних послуг з дня прийняття рішення дотримуються, що забезпечує своєчасність отримання соціальних послуг. Договори підписуються в двохсторонньому порядку, як надавачем послуги так і отримувачем. Критерій своєчасності по відділенню з надання натуральної допомоги внаслідок проведеного аналізу якісних та кількісних показників визнано «добре».

      Доступність та відкритість 100 %

     Приміщення Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради в яких працюють працівники відділення з надання натуральної допомоги відповідають санітарним та пожежним нормам, встановлено протипожежну сигналізацію, поблизу розташовані паркувальні майданчики. Сектор очікування біля перукарень та майстерень для пошиття та ремонту одягу обладнано місцями для сидіння для 4-5 осіб.

         Має зручне транспортне сполучення, що є безумовно позитивом для відвідувачів.

        При вході до закладів містяться пандуси, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Приміщення та кабінети знаходяться на першому поверсі, на всіх дверях розташовані таблички з написами назв кабінетів.

        Одним з шляхів донесення до клієнтів інформації про соціальні послуги є робота мультидисциплінарної команди, до складу якої входить перукар. За 2023 рік було здійснено 47 виїздів до населених пунктів Лохвицької територіальної громади та надано 492 перукарські послуги.

         Періодично на сайті Лохвицької міської ради, соціальній мережі Facebook та місцевій газеті «Зоря» висвітлюється робота Центру.

        У наявності інформація щодо переліку соціальних послуг, розроблені інформаційні карти по кожному виду соціальних послуг, буклети, пам’ятки. Тому комісія з проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості вважає за потрібно роботу по показниках «доступність та відкритість» визнати на «добре».

        Зручність 97,8 %

        У відділенні з надання натуральної допомоги Центру ведеться  попередній запис громадян до перукарні, а також запис осіб, яким надаються соціальні послуги натуральної допомоги вдома. Час надання соціальної послуги узгоджується з отримувачем соціальної послуги. Надавачі послуг намагаються організовувати свою діяльність так, щоб врахувати потреби та адаптувати свої послуги до ритму життя отримувачів послуг.

        Повага до гідності отримувача соціальної послуги 100 %

       Працівники відділення з надання натуральної допомоги Центру ввічливо та коректно ставляться до отримувачів соціальних послуг під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків (Договір про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

      Завідувач відділення з надання натуральної допомоги Центру фіксує звернення громадян у журналі особистого прийому громадян. За 2023 рік було надано роз'яснення щодо порядку отримання соціальних послуг 101 особі. Слід зазначити, що більшість отримувачів соціальної послуги відзначили увагу та небайдужість співробітників до їх потреб, повагу до особистих переконань, безпеку під час отримання послуг та висловили свою довіру як на сьогоднішній день так і на майбутнє.

        Професійність 100 %

        У Центрі затверджені положення, структура та штатний розпис, які сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації. Посадові та робочі інструкції затверджені згідно «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги» затвердженого  наказом  Міністерства соціальної політики від 29.03.2017 року № 518, з якими ознайомлені всі спеціалісти під особистий підпис. Аналіз особових справ працівників Центру показав, що всі особові справи містять належним чином засвідчені копії документів про освіту (державного зразка).

        Правила внутрішнього трудового розпорядку були затверджені на загальних зборах трудового колективу, з якими ознайомлені всі працівники Центру.

      Надавачі соціальних послуг проходять медичний огляд при влаштуванні на роботу та відповідно до чинного законодавства. Особисті медичні книжки зберігаються в Центрі надання соціальних послуг Лохвицької міської ради.

      Завідувачем відділення з надання натуральної допомоги Центру щомісячно складаються плани роботи відділення та щоквартально проводяться наради з працівниками відділення на яких проводять аналіз роботи та обговорюють проблемні питання. Працівники відділення з надання натуральної допомоги забезпечені необхідним інвентарем та обладнанням для надання якісних соціальних послуг.

    Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали). 

 

Показники якісні

Від 80 % до 100 %  (добре)

Від 51 % до

 79 %

(задовільно)

Від 0 %

до 50 %

(незадовільно)

Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

 

Показники кількісні

 

Від 0 % до 20 %

Від 21%   до  50 %

Від 51 % до

100 %

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

 

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

натуральна допомога

«добре»

-

-

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

-

-

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

         Незважаючи на узагальнений статус «добре» у 2024 році планується ряд заходів, спрямованих на удосконалення процесу надання соціальної послуги натуральна допомога.

         Перш за все необхідно:

     продовжувати роботу по виявленню потреб у громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які потрапили в складні життєві обставини, враховуючи індивідуальний підхід;

    продовжувати своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, в частині їх перегляду; забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;

       забезпечити своєчасне та результативне реагування на звернення громадян  щодо надання соціальних послуг;

     продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів надання соціальних послуг, встановлених у Державному стандарті соціальної послуги натуральна допомога;

         постійно слідкувати за змінами у нормативно-правовій базі у сфері надання соціальних послуг;

         підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд.

 

Директор Центру надання                                                            

соціальних послуг Лохвицької міської ради    Світлана ЖДАН                                                     

 

Людмила ПРИЗЬ (05356) 3 45 09