ЗВІТ про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду

  • 69

ЗВІТ

про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу

та оцінки якості соціальної послуги інформування, консультування,  соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування

Відповідно до пункту 8 статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449, Державного стандарту денного догляду, затвердженого наказом  Міністерства  соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 452 та наказу Міністерства соціальної політики України від 07 грудня 2018 року № 1834 «Про затвердження Змін до Державного стандарту денного догляду», Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року № 514, Державного стандарту соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України  від  02 липня 2015 року № 678 та Державного стандарту соціальної послуги профілактики, затвердженого   наказом  Міністерства   соціальної   політики   України  від 10 вересня 2015 року № 912,  з метою оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції працівників відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування, виявлення та вирішення проблем, що гальмують розвиток надання соціальних послуг, що надаються відділенням, враховуючи наказ директора Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради від 04.01.2024 року № 4-ОД «Щодо проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради» з 01.02.2024 р. по 01.03.2024 р. була проведена внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг  інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду за 2023 рік.

Основними завданнями Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради при проведенні внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду є:

оптимізація діяльності роботи відділення, що надає дані соціальних послуг інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду;

оптимізація підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

дотримання встановленого та підвищення рівня якості зазначених соціальних послуг;

дотримання вимог щодо якості соціальних послуг інформування,  консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду, встановлених у відповідності до Державних стандартів;

визначення результативності надання соціальних послуг;

виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальних послуг, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг і поширення успішного досвіду.

Для забезпечення даного напряму роботи у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру було здійснено наступні заходи:

призначено відповідального за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг;

затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг,  головою комісіє є директор Центру, до складу включені працівники відділення та отримувачі соціальних послуг -  загалом 5 осіб;

директором затверджено план проведення внутрішньої оцінки якості  соціальної послуги інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду;

опитано 91 % отримувачів соціальної послуги інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду;

проведено опитування,  співбесіду, анкетування та здійснено телефонні дзвінки отримувачів соціальної послуги інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду.

Методи оцінки якості зазначених соціальних послуг:

опитування, анкетування та здійснено телефонні дзвінки отримувачів соціальних послуг та їх законних представників;

спостереження за процесом надання соціальних послуг;

бесіда/співбесіда з персоналом відділення, що надає послуги;

вивчення документації, у тому числі звернень, отримувачів соціальних послуг.

Для отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальних послуг, вивчення думки щодо якості надання соціальних послуг інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду було проведено вищезазначені заходи. Опитування проводили члени Комісії з моніторингу  та оцінки якості соціальних послуг.

Протягом 2023 року у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру соціальні послуги отримали 968 осіб (з них виключно 874 осіб).  Соціальну послугу інформування у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування отримало 210 осіб. В опитуванні прийняло участь 191 особа, що складає 91 % від загальної кількості отримувачів за даний період.  Соціальну послугу консультування у відділенні отримало 968 осіб. В опитуванні прийняло участь 882 особи, що складає 91% від загальної кількості. Послугу соціальна адаптація отримали 166 осіб, в опитуванні прийняли участь  153 особи (92 %). Послугу соціальна профілактика  отримали 432 особи, в опитуванні прийняли участь 398 осіб (92 %). Послугу денний догляд отримали 547 осіб, в опитуванні прийняло участь 480 осіб (88 %).

За результатами опитування можна зробити висновок, що отримувачі задоволені якістю соціальних послуг інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду. В  ході отримання послуг виявлено покращення емоційного, психологічного та фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавалась. Надаючи послуги, фахівці Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради враховували потреби отримувачів. В ході аналізу результатів дослідження виявлено позитивну тенденцію в процесі надання соціальних послуг, індивідуальні потреби отримувачів послуг задовольняються, вимоги й показники забезпечення  якості, що встановлені у Держаних стандартах соціальних послуг інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду дотримуються.

Відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру у своїй діяльності по виявленню осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, надання їм допомоги, відповідно до компетенції, постійно  співпрацює із старостатами громади, органами місцевого самоврядування та волонтерами.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувалися:

показники якості соціальної послуги консультування відповідно додатку 6 Державного стандарту соціальної послуги консультування;

показники якості Державного стандарту соціальної послуги соціальної адаптації, відповідно додатку 4;

показники якості Державного стандарту соціальної послуги соціальної профілактики, відповідно додатку 4;

показники якості надання соціальної послуги денного догляду, відповідно додатку 4;

рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, відповідно додатку 2 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904.

 

Адресність та індивідуальний підхід 100 %

 

Працівники відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги, віку, статі та особливостей, зумовлених інвалідністю) та з повагою ставляться до особи, раси, національності, культури, релігії, а також інформують про свої права та обов'язки та організації до повноважень яких належить забезпечення захисту прав людини.

Всі особові справи отримувачів соціальних послуг оформлені згідно з Державним стандартом відповідної послуги, містять рішення відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Лохвицької міської ради, договір про надання соціальних послуг, акти оцінки потреб сім`ї/особи, у кожній справі є діючі індивідуальні плани надання відповідної послуги, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги.

За звітний період до Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради скарг на діяльність працівників відділення не надходило.   Статус – добре.

 

Результативність 99 %

 

За результатами анкетування, співбесіди та згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного, отримувачі соціальної послуги інформування задоволені  на 100 %, консультування задоволені  на 98 %, соціальна адаптація – на 98 %, соціальна профілактика – 100 % та денний догляд – 97 %. Статус – добре.

Отримувачі соціальних послуг констатували покращення емоційного, психологічного та фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась.

При наданні послуги соціальна адаптація висловлювались пропозиції про збільшення перегляду старих фільмів, частіше організовувати концерти, збиратися на свіжому повітрі та організовувати круглі столи із чаюванням.

Письмових скарг зі сторони отримувачів соціальних послуг не надходило.

 

Своєчасність 100 %

 

Рішення про надання соціальних послуг чи відмову у їх наданні приймається відділом соціального захисту населення виконавчого комітету Лохвицької міської ради у термін визначений Державним стандартом з дати звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника з урахуванням результатів визначення індивідуальних потреб.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання  індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги, який підписується у двохсторонньому порядку. Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє протягом строку виконання індивідуального плану.

Строки та терміни надання соціальних  послуг відповідають зазначеним в індивідуальних планах. Коригування індивідуальних планів отримувачів соціальних послуг здійснюється за потреби.

 

Доступність та відкритість 100 %

 

Приміщення Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради, в якому здійснюється надання соціальних послуг відділенням надання соціальних послуг в умовах денного перебування, відповідають санітарним та протипожежним нормам.

При вході до Центру є пандус, що необхідно для людей з обмеженими фізичними можливостями. Приміщення та кабінети знаходяться на перших поверхах.  Біля всіх кабінетів або на дверях кабінетів розташовані таблички з написом назви кабінету. У відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради є місця очікування для отримувачів соціальних послуг.

Одним з шляхів донесення до клієнтів інформації про соціальні послуги є робота мультидисциплінарної команди. Мультидисциплінарна команда Центру забезпечує доступність соціальних послуг, розширення їх спектра, охоплення більшої чисельності осіб. Виїзди команди покращують надання соціальних послуг підопічним, які за станом здоров’я, або через похилий вік не в змозі самостійно відвідувати необхідних їм спеціалістів. Спеціалісти мультидисциплінарної команди докладають максимальних зусиль, аби підтримувати та здійснювати наближення комплексу різних видів послуг за місцем проживання тих, хто їх потребує. Згідно плану–графіку роботи команди здійснюється виїзд щовівторка.

Всі заходи, що проводяться мультидисциплінарною командою, робота «Університету третього віку»,  груп активних пенсіонерів, надання кінезо-терапевтичних та рекреаційних послуг висвітлюються на сайті Лохвицької міської ради, а також у мережі Facebook на офіційній сторінці Центру.

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги 100 %

 

В ході проведених опитування, в т.ч. і по телефону, отримувачі соціальних послуг інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду не висловлювали зауважень щодо роботи  працівників відділення та задоволені їх роботою. Працівники в своїй роботі використовують індивідуальний підхід, ввічливо, коректно та з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги під час здійснення своїх посадових обов’язків. Не допускають негуманних та дискримінаційних дій щодо них. У своїй роботі працівники відділення дотримуються принципу конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків. Випадків порушення умов договору не виявлено.

   

Професійність 100 %

У Центрі надання соціальних послуг Лохвицької міської ради затвердженні положення, структура та штатний розпис сформовано відповідно до чинного законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації.

В особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка), які відповідають кваліфікаційним вимогам.

Працівники відділення проходять медичний огляд відповідно до вимог чинного законодавства України.

Працівники відділення забезпечені обладнанням для надання соціальних послуг.

Працівники відділення брали участь в онлайн-вебінарах для свого професійного росту.

          Влітку 2023 року в Центрі надання соціальних послуг Лохвицької міської ради відбулася атестація працівників Центру. З відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування атестування пройшла фахівець з фізичної реабілітації. 

Також за звітний період психологом вищезазначеного відділення проводилася супервізія для робітників Центру. В ході заняття проведена бесіда та тестування про професійне вигорання та виявлення рівня синдрому професійно-емоційного вигорання.

 

Зручність 100 %

 

Отримувачі послуг під час опитування висловили задоволення щодо графіку занять, розробленого у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування, а також графіком, який складений завідувачем відділення  та психологом для активних пенсіонерів, що відвідують групи за інтересами та соціально – педагогічу послугу «Університет третього віку».

Отримувачі соціальної послуги денний догляд також висловлювали задоволення графіком отримання ними кінезо-терапевтичних та рекреаційних послуг.

 

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

 

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальних послуг інформування, консультування, соціальної адаптації, профілактики та денного догляду

«добре»

-

-

Кількість працівників, які пройшли атестацію в відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування

1

-

-

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Отже, у відділенні надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради проведено внутрішню оцінку якості  надання соціальних послуг. Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальної послуги інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду  по відділенню узагальнений статус відповідає встановленому рівню «добре».

 

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру надання соціальних послуг

Лохвицької міської ради

Взявши до уваги оцінку якості соціальних послуг в цілому, узагальнений статус - "добре" у відділенні плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальних послуг за наступними напрямками:

підвищити рівень кваліфікації працівників відділення протягом 2024 року, в тому числі шляхом навчальних семінарів, тренінгів, онлайн-вебінарів, ознайомлення з новими законодавчими актами у сфері соціального обслуговування;

продовжувати роботу щодо виявлення громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, інших незахищених категорій населення, які перебувають в складних життевих обставинах у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, в тому числі внутрішньо переміщених осіб у наданні соціальних послуг;

своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг інформування, консультування, соціальної адаптації, соціальної профілактики та денного догляду в частині їх перегляду; забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;

проводити відповідну роботу з працівниками відділення щодо підвищення якості надання соціальних послуг їх отримувачами;

продовжувати роботу, спрямовану на  своєчасний розгляд і задоволення звернень та скарг отримувачів соціальних послуг у відділенні;

проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців Лохвицької територіальної громади з питань роботи відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування;

продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів надання соціальних послуг, встановлених у відповідності до Державних стандартів;

в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування Центру.

 

 

Директор Центру НСП  

Лохвицької міської ради                                 Світлана ЖДАН

                                                                   

  

Юлія ДРОЗДЕНКО (05356) 3 45 09