ЗВІТ про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги консультування, соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, у яких виховуються д

  • 76

ЗВІТ

про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу

та оцінки якості соціальної послуги консультування, соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування, кризового та екстреного втручання у відділенні соціальної роботи

 

Відповідно до пункту 8 статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449, Державного стандарту соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від  02 липня 2015 року № 678, Державного стандарту соціальної послуги соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України  від  31 березня 2016 року № 318, Державного стандарту соціальної послуги соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України  від  11 серпня 2017 року № 1307,  Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання від 01 липня 2016 року №716, з метою оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції працівників відділення соціальної роботи, виявлення та вирішення проблем, що гальмують розвиток надання соціальних послуг, що надаються відділенням, враховуючи наказ директора Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради від 01.01.2024 року № 2-ОД «Про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послу» з 01.02.2024 р. по 01.03.2024 р. була проведена внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг консультування, соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування, кризового та екстреного втручання за 2023 рік.

Основними завданнями Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради при проведенні внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг консультування, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування, кризового та екстреного втручання є:

оптимізація діяльності роботи відділення соціальної роботи Центру, що надає дані соціальної послуги консультування, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування, кризового та екстреного втручання;

оптимізація підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

дотримання встановленого та підвищення рівня якості зазначених соціальних послуг;

дотримання вимог щодо якості соціальних послуг консультування, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, кризового та екстреного втручання, встановлених у відповідності до Державних стандартів;

визначення результативності надання соціальних послуг;

виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальних послуг, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг і поширення успішного досвіду.

Для забезпечення даного напряму роботи у відділенні соціальної роботи Центру було здійснено наступні заходи:

призначено відповідального за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг;

затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг,  головою комісіє є директор Центру, до складу включені працівники  відділення та отримувачі соціальних послуг -  загалом 5 осіб;

директором затверджено план проведення внутрішньої оцінки якості  соціальної послуги консультування, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування, кризового та екстреного втручання;

проведено опитування,  співбесіду, та здійснено телефонні дзвінки отримувачів соціальної послуги інформування, консультування, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування, кризового та екстреного втручання.

Методи оцінки якості зазначених соціальних послуг:

опитування, здійснено телефонні дзвінки отримувачів соціальних   послуг та їх законних представників;

спостереження за процесом надання соціальних послуг;

бесіда/співбесіда з персоналом відділення, що надає послуги;

вивчення документації, у тому числі звернень, отримувачів соціальних послуг.

Для отримання  об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальних послуг, вивчення думки щодо якості надання соціальних послуг консультування, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування,  кризового та екстреного втручання було проведено вищезазначені заходи. Опитування проводили члени Комісії з моніторингу  та оцінки якості соціальних послуг.

Протягом 2023 року у відділенні соціальної роботи Центру соціальну послугу соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах отримали 27 сімей.  Соціальну послугу консультування у відділенні соціальної роботи отримало 236 осіб.

За результатами опитування можна зробити висновок, що отримувачі задоволені якістю соціальних послуг  консультування, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування, кризового та екстреного втручання. В  ході отримання послуг виявлено покращення емоційного, психологічного та фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавалась. Надаючи послуги, фахівці Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради враховували потреби отримувачів. В ході аналізу результатів дослідження виявлено позитивну тенденцію в процесі надання соціальних послуг, індивідуальні потреби отримувачів послуг задовольняються, вимоги й показники забезпечення  якості, що встановлені у Держаних стандартах соціальних послуг консультування, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування,  кризового та екстреного втручання дотримуються.

Відділення соціальної роботи Центру в своїй діяльності по виявленню осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, надання їм допомоги, відповідно до компетенції, постійно співпрацює із старостатами громади, органами місцевого самоврядування та волонтерами.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувалися:

показники якості соціальної послуги консультування відповідно додатку 6 Державного стандарту соціальної послуги консультування;

показники якості Державного стандарту соціальної послуги соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставина, відповідно додатку 2;

показники якості Державного стандарту соціальної послуги соціальний супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування, відповідно додатку 2;

показники якості Державного стандарту надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання, відповідно додатку 4;

 рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, відповідно додатку 2  Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904.

 

Адресність та індивідуальний підхід 100 %

 

Працівники відділення соціальної роботи Центру застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги, віку, статі та особливостей, зумовлених інвалідністю) та з повагою ставляться до особи, раси, національності, культури, релігії, а також інформують про свої права та обов'язки та організації  до повноважень яких належить забезпечення захисту прав людини.

Всі особові справи отримувачів соціальних  послуг оформлені згідно з Державним стандартом відповідної послуги, містять рішення відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Лохвицької міської ради, договір про надання соціальних послуг, акти оцінки потреб сім`ї/особи, у кожній справі є діючі індивідуальні плани надання відповідної послуги, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги.

За звітний період до Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради скарг на діяльність працівників відділення не надходило.  

 

Результативність 96 %

 

Згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного, особи що користувалися послугами знаходилися на обліку у відділенні соціальної роботи та задоволені соціальними послугами. Це відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальних послуг, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавалась.

 

Своєчасність 100 %

 

Рішення про надання соціальних послуг чи відмову у їх наданні приймається відділом соціального захисту населення виконавчого комітету Лохвицької міської ради у термін визначений Державним стандартом з дати звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника з урахуванням результатів визначення індивідуальних потреб.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання  індивідуального плану  та укладання договору про надання  соціальної послуги, який підписується у двохсторонньому порядку. Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє протягом строку виконання індивідуального плану.

Строки та терміни надання соціальних  послуг відповідають зазначеним в індивідуальних  планах. Коригування індивідуальних планів отримувачів соціальних послуг здійснюється за потреби.

 

Доступність та відкритість 100 %

 

Приміщення Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради, в якому здійснюється надання соціальних послуг відділенням соціальної роботи, відповідають санітарним та протипожежним нормам.

При вході до Центру є пандус, що необхідно для людей з обмеженими фізичними можливостями. Приміщення та кабінети знаходяться на перших поверхах.  Біля всіх кабінетів або на дверях кабінетів розташовані таблички з написом назви кабінету. У відділенні надання соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради є місця очікування для отримувачів соціальних послуг.

Одним з шляхів донесення до клієнтів інформації про соціальні послуги є розміщення інформаційних матеріалів на офіційній сторінці Центру у соціальній мережі Facebook, розповсюдження друкованих матеріалів (буклетів) та висвітлення на сайті Лохвицької міської ради,.

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги 100 %

 

В ході проведених опитування, в т.ч. і по телефону, отримувачі соціальних послуг консультування, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування, кризового та екстреного втручання не висловлювали  зауважень щодо роботи  працівників відділення та задоволені їх роботою. Працівники в своїй роботі використовують індивідуальний підхід, ввічливо, коректно та з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги під час здійснення своїх посадових обов’язків. Не допускають негуманних та дискримінаційних дій щодо них. У своїй роботі працівники відділення дотримуються принципу конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов’язків. Випадків порушення умов договору не виявлено.

   

 

Професійність 98 %

 

У Центрі надання соціальних послуг Лохвицької міської ради затвердженні положення, структура та штатний розпис сформовано відповідно до чинного законодавства на підставі та з урахуванням спеціалізації.

В особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка), які відповідають кваліфікаційним вимогам.

Працівники відділення забезпечені обладнанням для надання соціальних послуг.

Працівники відділення брали участь в онлайн-вебінарах для свого професійного росту: семінар-тренінг «Підвищення потенціалу надавачів соціальних послуг постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі»; онлайн вебінар «Сексуальне насильство над дітьми в інтерненті: для фахівців із психічного здоров’я; навчання «Самодопомога + важливі навички в періоди стресу»; навчання «Ефективність надання соціальних послуг фахівцями із соціальної роботи як механізм профілактики та мінімізації складних життєвих обставин у родинах».

Влітку 2023 року в Центрі надання соціальних послуг Лохвицької міської ради відбулася атестація працівників Центру. З відділення соціальної роботи атестацію пройшли провідний  фахівець із соціальної роботи та соціальний працівник першої кваліфікаційної категорії.

Зручність 85 %

 

Отримувачі послуг (прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу) під час опитування висловили задоволення щодо можливості отримання послуг соціального супроводу в зручний для сімей час з різних питань, що виникають в ході виховання прийомних дітей. Постраждалі від домашнього насильства мають змогу отримувати різний спектр послуг, які надає відділення соціальної роботи, зокрема послуги екстреного та кризового втручання.

Соціальна послуга консультування

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги консультування застосовувалися показники якості соціальної послуги консультування  відповідно до додатку 6  Державного стандарту соціальної послуги консультування. Даною послугою скористалися 236 осіб.

Показники кількісні

 

Від 0% до 50%

Від 51% до 79%

Від 80% до

100%

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ І РЕЗУЛЬТАТ ЇХ РОЗГЛЯДУ

-

-

«ДОБРЕ»

КІЛЬКІСТЬ ЗАДОВОЛЕНИХ ЗВЕРНЕНЬ ЗА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

-

-

«ДОБРЕ»

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПІДВИЩИЛИ РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ

-

-

«ДОБРЕ»

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОВОДИТЬСЯ ЩОРОКУ

-

-

«ДОБРЕ»

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 АДРЕСНІСТЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

«ДОБРЕ»

-

-

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

СВОЄЧАСНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

ДОСТУПНІСТЬ

«ДОБРЕ»

 

-

ПОВАГА ДО ГІДНОСТІ ОТРИМУВАЧА

«ДОБРЕ»

-

-

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

 

 

 

 

Оцінка якості соціальної послуги в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, 

що надає соціальну послугу

«ДОБРЕ»

ПРОДОВЖУВАТИ РОБОТУ ІЗ СУБ’ЄКТОМ

«ЗАДОВІЛЬНО»

-

«НЕЗАДОВІЛЬНО»

-

 

Соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах застосовувалися показники якості соціальної послуги  відповідно до  додатку  2  Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Соціальну послугу  отримали  27 сімей, які перебували у складних життєвих обставинах. В опитуванні взяли участь 27 отримувачів соціальної послуги.

При проведенні оцінки якості використовувалися такі методи оцінки: опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників шляхом  спостереження за процесом надання соціальних послуг; бесіди/співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг, вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Згідно з проведеним опитуванням 27 з 27 (100 %) отримувачів послуги задоволені наданням послуги супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що відображається покращенням їх емоційного, психологічного, фізичного стану, позитивними змінами у стані отримувачів  послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. Скарг від отримувачів послуги не надходило.

Отримувачі послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу від загальної кількості отримувачів цієї послуги становить 4% («добре»), а саме 1 сім’я.

Отримувачі  послуги, які не набули належних навичок справлятися зі складними життєвими обставинами від загальної кількості отримувачів послуги становить 4 % («добре»), а саме 1 сім’я.

Отримувачі послуги, які набули навичок справлятися зі складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуги становить 96,0 % («добре»), а саме 26 сімей.

         Кількість  надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження на працівника – надавача послуги відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей/ осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах від загальної кількості надавачів цієї послуги становить 0 % .

На належному рівні забезпечення відділення приміщенням, обладнанням, витратними матеріалами, необхідними для надання послуги соціального супроводу.

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників якість послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах  відповідає  встановленому рівню – «Добре».

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність ТА ВІДКРИТІСТЬ

«добре»

-

-

кОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

«добре»

-

-

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ОТРИМУВАЧА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПРО СВОЇ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

«добре»

-

-

 

 

показники КІЛЬКІСНІ

Від

0% до 20%

(добре)

Від

21% до 50% (ЗАДОВІЛЬНО)

Від

51% до 100%

(НЕЗАДОВІЛЬНО)

кількість отримувачів, які повторно отримують послуги соціального супроводу до загальної кількості отримувачів послуги

«ДОБРЕ»

-

-

кількість отримувачів, які  не набули навичок подолання складних життєвих обставин від загальної кількості отримувачів послуги

«добре»

-

-

кількість надавачів послуги соціального су-проводу, у яких пере-вищено наванта-ження на надавача послуги

«добре»

-

-

 

 

 

 

 

 

кількісні показники якості

Від

0% до 20%

(НЕЗАДОВІЛЬНО)

Від

21% до 50% (ЗАДОВІЛЬНО)

Від

51% до 100%

(добре)

кількість отримувачів послуги,  в яких відбулися позитивні зміни до загальної кількості опитанних

-

-

«добре»

кількість отримувачів послуги, які набули навичок подолання/ мінімалізації складних життєвих обставин до загальної кількості отримувачів цієї послуги

-

-

«добре»

Рівень забезпечення при-міщенням, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання соціальної послуги відповідно до встановлених норм

-

-

«добре»

 

Соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної  послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,  застосовувалися показники якості соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, у відповідності до  додатку  2  Державного стандарту послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

При проведенні оцінки якості використовувалися такі методи оцінки: опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників, спостереження за процесом надання соціальних послуг, бесіди/співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг, вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Під соціальним супроводом знаходиться 6 прийомних сімей і 1 будинок сімейного типу в яких виховуються 15 дітей. В опитуванні взяли участь 7 сімей (100 %) отримувачів соціальної послуги.

Отримувачів послуги, які були повернуті до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, через відсутність взаєморозуміння, від загальної кількості дітей, влаштованих у сімейні форми виховання - 0 %.

 Сім’ї, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що припинили своє функціонування з причин неготовності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до виконання своїх функцій - 0 %.

Відсутність скарг щодо надавача соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування – 0 %. 

Отримувач соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, залучається до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів соціальної послуги  соціального  супроводу  та до  процесу оцінювання я кості її надання – 100 %.

Дотримання строків відвідування отримувача соціальної послуги соціального супроводу за місцем його проживання (перебування) – 100 %. 

Надавачі соціальної послуги соціального супроводу сім’ям, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які мають відповідну фахову освіту  - 100 %.

Надавачі соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, навантаження яких перевищує показник, визначений Державним стандартом соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, від загальної кількості надавачів цієї послуги – 0 %.

 

Показники кількісні

Від 0% до 20%

(добре)

Від 21% до 50%

(задовільно)

Від 51% до 100%

(незадовільно)

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

Показники якості

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність ТА ВІДКРИТІСТЬ

«добре»

-

-

кОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ,Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

«добре»

-

-

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ОТРИМУВАЧА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ПРО СВОЇ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

«добре»

-

-

 

 

кількісні Показники якості

Від

0% до 20%

(добре)

Від

21% до 50%

(задовільно)

Від

51% до 100%

(незадовільно)

кількість дітей, що виховувались  у прийомних сім’ях і були повернуті до закладів для дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування

«добре»

-

-

Кількість прийомних сімей, що припинили своє функціонування з причин неготовності прийомних батьків до виконання своїх функцій

«добре»

-

-

кількісне навантаження надавачів соціальних послуг щодо отримувачів послуг

«добре»

-

-

 

кількісні Показники якості

Від

0% до 20%

(незадовільно)

Від

21% до 50%

(задовільно)

Від

51% до 100%

(добре)

кількість отримувачів послуг соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, залучених до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів соціальної послуги соціального супроводу та до процесу оцінювання якості її надання

-

-

«добре»

кількість прийомних сімей, при наданні послуги яким здійснюється дотримання строків та періодичності відвідувань

-

-

«добре»

Рівень забезпечення приміщенням, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання соціальної послуги соціального супроводу відповідно до встановлених норм

-

-

«добре»

           

 

Оцінка якості соціальної послуги в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі з  надання соціальної  послуги

«добре»

ПРОДОВЖУВАТИ РОБОТУ ІЗ СУБ’ЄКТОМ

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

 

 

Соціальна послуга кризового та екстреного втручання

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання  соціальної послуги застосовувалися показники якості соціальної послуги кризового та екстреного втручання,  відповідно до додатку 4  Державного стандарту соціальної послуги.

При проведенні оцінки якості використовувалися такі методи оцінки: опитування отримувачів соціальних послуг або їх законних представників, спостереження за процесом надання соціальних послуг, бесіди/співбесіди з персоналом надавача соціальних послуг, вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Оцінка якості соціальних послуг визначається  із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг зазначеної в Додатку 2 до пункту 3.5 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. Даною послугою скористалося 32 особи.

 

Показники кількісні

Від 0% до 50%

Від 51% до 79%

Від 80% до

100%

КІЛЬКІСТЬ СКАРГ ТА РЕЗУЛЬТАТ ЇХ РОЗГЛЯДУ

«ДОБРЕ»

-

-

КІЛЬКІСТЬ ЗАДОВОЛЕНИХ ЗВЕРНЕНЬ ПРО ОТРИМАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ 

-

-

«ДОБРЕ»

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПІДВИЩИЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ

-

-

«ДОБРЕ»

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОВОДИТЬСЯ ЩОРОКУ

-

-

«ДОБРЕ»

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 АДРЕСНІСТЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

«ДОБРЕ»

-

-

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

«ДОБРЕе»

-

-

СВОЄЧАСНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

ДОСТУПНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

ПОВАГА ДО ГІДНОСТІ ОТРИМУВАЧА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

 

«ДОБРЕ»

-

-

ПРОФЕСІЙНІСТЬ

«ДОБРЕ»

-

-

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

Отже, у відділенні соціальної роботи Центру надання соціальних послуг  Лохвицької міської ради проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг. Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників з надання соціальної послуги інформування, консультування, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування, кризового та екстреного втручання по відділенню узагальнений статус відповідає встановленому рівню «добре».

 

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Лохвицької міської ради

Взявши до уваги оцінку якості соціальних послуг в цілому, узагальнений статус - "добре" у відділенні плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальних послуг за наступними напрямками:

підвищити рівень кваліфікації працівників відділення протягом 2024 року,  в тому числі шляхом навчальних семінарів, тренінгів, онлайн-вебінарів, ознайомлення з новими законодавчими актами у сфері соціального обслуговування;

продовжувати роботу щодо виявлення сімей, які  перебувають в складних життевих обставинах у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, в тому числі внутрішньо переміщених осіб у наданні соціальних послуг;

своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг консультування, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського  піклування;

забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;

проводити відповідну роботу з працівниками відділення щодо підвищення якості надання соціальних послуг їх отримувачами;

продовжувати роботу, спрямовану на  своєчасний розгляд і задоволення звернень та скарг отримувачів соціальних послуг у відділенні;

проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців Лохвицької територіальної громади з питань роботи відділення соціальної роботи;

продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів надання соціальних послуг, встановлених у відповідності до Державних стандартів.

 

 

Директор ЦНСП

Лохвицької міської ради                            Світлана ЖДАН

                                                                   

  

Світлана СТАВИЦЬКА (05356) 3 45 09