ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти

 • 162

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади

керівника закладу загальної середньої освіти

комунальної власності Лохвицької мТГ

 

Відділ освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Лохвицької гімназії № 1 Лохвицької міської ради Полтавської області.

Найменування і місцезнаходження закладу освіти.

Лохвицька гімназія № 1 Лохвицької міської ради Полтавської області

адреса: 37200, Україна, Полтавська область, Миргородський район, м.Лохвиця, вул. Незалежності, 10

Найменування посади та умови оплати праці.

Посадовий оклад директора закладу загальної середньої освіти, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги.

Посаду директора закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та /або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан  фізичного і психічного здоров’я, що  не перешкоджає виконанню професійних обов’язків (відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»), пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу освіти.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та/або копії)

Кандидат на вакантну посаду подає такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором кандидата);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

–       документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

 

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії. Копії документів (крім копії паспорта) засвідчуються за місцем роботи претендента.

Документи на конкурс приймаються у відділі освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради за адресою:  м. Лохвиця, вул. Перемоги, 1

Останній день прийому документів – 20.06.2024 року.

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати  документи від кандидатів – провідний спеціаліст-юрисконсульт відділу освіти виконавчого комітету Лохвицької міської ради Волторніст Євген Анатолійович, e-mail: osvita@lmr.gov.ua, тел. (095) 066 49 33.

 

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

– не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до частини 2 статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

– подали не всі документи для участі в конкурсі, які зазначені в переліку;

– подали документи після завершення строку їх подання.

Дата і місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість.

Конкурсний відбір розпочнеться орієнтовно з 25.06.2024 в приміщенні Лохвицької міської ради (м. Лохвиця, вул. Перемоги, 1).

Конкурсний відбір складається з:

– перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування; 

– перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Тривалість конкурсного відбору – 1 день.

Дата і час його проведення будуть повідомлені кандидатам додатково.

Питання для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти із Примірного переліку питань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654, зразок ситуаційного завдання, критерії оцінювання письмового тестування, ситуаційного завдання, презентації та співбесіди представлені в додатку.

Додаток

до оголошення Управління освіти і науки Полтавської міської ради про конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності

 

 

 

І.     Питання для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти із Примірного переліку питань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654.

 

 

Закон України «Про освіту»

 

 1. Що входить до системи освіти?
 2. Що належить до невід'ємних складників системи освіти?
 3. Хто належить до органів управління у сфері освіти?
 4. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?
 5. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?
 6. Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця проживання?
 7. За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?
 8. До яких документів заклад освіти зобов'язаний забезпечити відкритий доступ на своєму вебсайті (у разі його відсутності - на вебсайті свого засновника)?
 9. Хто може бути засновником закладу освіти?
 10. Хто затверджує статут закладу освіти?
 11. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?
 12. Якими документами визначаються повноваження (права і обов'язки) та відповідальність керівника закладу освіти?
 13. Хто здійснює управління закладом освіти?
 14. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?
 15. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?
 16. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?
 17. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?
 18. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 19. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?
 20. Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?
 21. Хто є учасниками освітнього процесу?
 22. У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?
 23. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?
 24. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурні центри?
 25. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?
 26. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?
 27. Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти?
 28. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?
 29. Що визначає стандарт освіти?
 30. На основі якого документа розробляється освітня програма?
 31. Що містить освітня програма?
 32. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?
 33. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти?
 34. Яка освіта вважається спеціалізованою?
 35. Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти?
 36. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до ключових?
 37. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?
 38. Що належить до обов'язків здобувачів освіти?
 39. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?
 40. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?
 41. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?
 42. Хто обирає вид, форму та суб'єкта підвищення кваліфікації?
 43. Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб'єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?
 44. Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?
 45. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?
 46. У якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?
 47. Що означає «якість освіти»?
 48. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?
 49. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?
 50. Що вважається порушенням академічної доброчесності?

 

 

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

 

 1. Що належить до системи загальної середньої освіти?
 2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?
 3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?
 4. Які заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?
 5. За якими закладами загальної середньої освіти закріплюється територія обслуговування?
 6. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?
 7. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?
 8. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?
 9. У яких містах можуть діяти комунальні ліцеї?
 10. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?
 11. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?
 12. 3 якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?
 13. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?
 14. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?
 15. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?
 16. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?
 17. На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?
 18. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?
 19. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 20. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?
 21. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?
 22. 3 якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти?
 23. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?
 24. Що належить до обов'язків педагогічних працівників?
 25. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?
 26. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?
 27. Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?
 28. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?
 29. Хто може бути асистентом учня?
 30. Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?
 31. Хто визначає структуру  тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?
 32. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?
 33. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?
 34. Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?
 35. Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?
 36. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?
 37. У якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?
 38. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?
 39. У якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?
 40. У який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію?
 41. 3 яких предметів обов'язково складається державна підсумкова атестація?
 42. Які діти обов'язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?
 43. Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти для здобуття початкової освіти?
 44. У якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних корпоративних закладів освіти?
 45. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?
 46. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?
 47. За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?
 48. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?
 49. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?
 50. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?

 

 

 

 

ІІ.   Зразок форми ситуаційного завдання

 

 

 1. Ситуаційне завдання з метою перевірки професійних компетентностей:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 1. Вирішення:___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

_______________                                                               ___________________

            (дата)                                                                                                               (підпис )

 

ІІІ. Критерії оцінювання письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної і відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

 

Тестування (проводиться у письмовій формі)

 

Письмове тестування проводиться з метою визначення рівня знань законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

Письмове тестування відбувається з використанням тестових завдань, що складені на основі питань з Примірного переліку питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654 « Щодо примірного переліку питань». Тестові завдання затверджуються наказом Управління освіти і науки Полтавської міської ради (далі - Управління).

Кожен кандидат отримує 30 тестових завдань та аркуш зі штампом Управління для внесення правильних відповідей (бланк відповідей). На ньому вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата, в кінці ставиться підпис та дата. Кожне питання передбачає 4 варіанти відповідей, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно розв’язаним. Кандидат може виправити раніше обрану відповідь шляхом її закреслення та проставляння поруч іншої. На письмове тестування відводиться не більше 30 хвилин. Для визначення його результату використовується бальна система: за кожну правильну відповідь виставляється 0,2 бали. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді кандидатів. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання. Максимальна  кількість балів - 6.

Претенденти, які набрали загальну суму балів не нижче 50 відсотків від максимальної,  вважаються такими, які успішно склали тестування.

Претенденти, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу-вирішення ситуаційного завдання.

Проведення повторного письмового тестування не допускається.

 

Ситуаційне завдання (проводиться у письмовій формі)

 

Вирішення ситуаційного завдання проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення. Ситуаційне завдання є однаковим для всіх кандидатів. На його вирішення відводиться не більше             30 хвилин.

Зміст відповідей на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації таких компетентностей:

- нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику закладу освіти відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти);

- управлінська компетентність (здатність здійснювати управлінську діяльність у закладі освіти);

- психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу ініціативи, відповідальності тощо);

-  лідерська компетентність (здатність мотивувати  колектив та окремих працівників на досягнення результатів, вміння правильно оцінювати ситуацію та приймати управлінські рішення);

- комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі).

 

Оцінювання здійснюється  за бальною системою:

2 бали виставляється кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам та які виявили глибокі знання, вміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам, або які не розв’язали завдання в установлений строк.

Визначення результатів здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально. Остаточною оцінкою в балах є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії. Максимальна кількість балів за вирішення ситуаційного завдання – 2.

 

Публічна і відкрита презентація перспективного плану розвитку

закладу загальної середньої освіти

 

Кандидати публічно і відкрито презентують державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти (далі - презентація). Виступ повинен тривати не більше 15 хвилин. Після виступу кандидат надає відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами презентації здійснюється за такими критеріями:

1) комунікація та взаємодія:

- володіння державною мовою;

- вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів тощо;

2) стратегічне бачення перспективи розвитку закладу:

- аналіз сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (в тому числі інформація, що розміщена на вебсайті закладу) та бачення загальної картини його розвитку;

- здатність визначити напрям розвитку та строки реалізації його окремих етапів;

- наявність чітко сформульованої мети, завдань, використовуваних ресурсів, їх реалістичність;

- запобігання та ефективне подолання можливих перешкод;

- інноваційне мислення;

3) повнота та адекватність відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами презентації здійснюється окремо за кожним із 3 критеріїв за бальною системою:

2  бали виставляється кандидатам, професійна компетентність яких відповідає встановленим критеріям;

 

1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не в повній мірі відповідає встановленим критеріям;  

0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає встановленим критеріям.

Для отримання остаточного результату показники за кожним з критеріїв додаються. Максимальна оцінка за кожен із критеріїв - 2 бали. Максимальна кількість балів за презентацію – 6.

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості за тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, вирішення ситуаційного завдання, публічної і відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. Сума таких балів є підсумковим рейтингом кандидата. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат – 14.

Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, голос голови комісії (головуючого) є вирішальним.