Зберігання зерна є важливим завершальним етапом технологічного процесу виробництва

  • 102

Посіяти, виростити  і зібрати зернові культури – це лише половина справи.  Головна мета кожного   зберегти  в належному стані високоякісний урожай, аби отримати належний  прибуток.

Однією з найпоширеніших причин погіршення якості зерна під час зберігання є розвиток комах, кліщів і мікроорганізмів.  Немалої шкоди завдають і гризуни.  

Шкідники зернових запасів мають високу потенційну здатність до розмноження, тому за тривало-го зберігання зернопродуктів та сприятливих для розвитку комах умов їх кількість може різко зро-стати. Живлячись зерном, шкідники забруднюють його екскрементами,   відмерлими особинами, трухою, павутинням. Зерно склеюється в грудки, ущільнюється, в ньому підвищуються температу-ра і вологість. Із пошкодженого зерна одержують неякісне, з погіршеними хлібопекарськими і смаковими якостями борошно.   Надзвичайно небезпечні комірні шкідники для насіння, яке значно втрачає схожість, а отже і  здатність  дати здорову високопродуктивну рослину,

Стратегія захисту зернових запасів від шкідливих організмів ґрунтується на особливостях їх роз-повсюдження, розмноження, шкідливості залежно від умов, способів та режимів зберігання зерна і зернопродукції й поєднує комплекс профілактичних, винищувальних заходів. Профілактичні захо-ди спрямовані на недопущення комах у складські приміщення, створення умов (контрольована температура, вологість), які погіршують їх розвиток, стримують розмноження. Важливим етапом є підготовка приміщень до приймання зерна.    

При виявленні в зерні або зернопродуктах комірних шкідників,   необхідно негайно вдаватись до спеціальних   заходів по знищенню їх. Провідну роль у боротьбі з шкідниками зернових запасів відіграє хімічний метод, який включає вологу і аерозольну дезінсекцію, фумігацію. При проведен-ні обробок застосовують препарати, дозволені до використання у боротьбі з шкідниками запасів відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Для здійснення зазначених заходів слід обов’язково залучати фахівців, які мають посвідчення про пра-во роботи з пестицидами.   Обробки необхідно проводити  за температури зерна не нижче 10-12°С, коли шкідники перебувають в активному стані.  

Крім шкідливих комах та кліщів значного збитку під час зберігання зерна можуть завдавати гри-зуни, які розмножуються і шкодять в складських приміщеннях незалежно від погодних умов. Для боротьби з ними найефективнішим є застосування отруйних принад, ,що   розкладаються на відстані 2-15м одна від одної в місцях скупчення гризунів.

Дезінсекційні та фумігаційні роботи виконують із суворим дотриманням правил безпеки, обумов-леними Законом України «Про захист рослин», «Про пестициди і агрохімікати», санітарними пра-вилами, «Переліком пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні» і іншими, а також відповідними інструкціями викладеними на упаковці придбаного пестициду.

 Найкращий варіант аналізу якості зерна та ступені зараженості, це, звичайно ж, аналіз у лабора-торних умовах. Щоб знизити ймовірність зараження, необхідний жорсткий контроль зерна на всіх етапах від приймання з полів, зберігання, навантаження, транспортування до експортного відван-таження.

 Відділ насінництва,  розсадництва та якості зерна Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області нагадує, що дотримання всіх систем захисту гарантує надійне   зберігання без втрат та погіршення якості зерна та продуктів його переробки. А постійний моніторинг шкідників – обов’язковий захід для забезпечення ефективного контролю, що є основою отримання продукції високої якості.

 

 Валентина Залізняк, відділ насінництва,  розсадництва та якості зерна Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області.Фото без опису